Методичні комісії – це традиційна форма колективної роботи, спрямованої на вдосконалення науково-теоретичної й методичної підготовки педагогічного колективу навчального закладу.

         Головним змістом роботи методичних комісій ліцею є удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.

         Методичні комісії створені за циклами дисциплін, які входять до навчального плану ліцею. Їх діяльність багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами.

         Відповідає за організацію і зміст роботи комісії – голова методичної комісії. Голова МК складає план роботи комісії, який затверджується директором, проводить засідання методичної комісії, забезпечує виконання її рішень, надає методичну допомогу членам комісії, організовує проведення відкритих уроків, веде протоколи та звітність про роботу комісії тощо.

         В 2021/2022 навчальному році в ліцеї працюють 4 методичні комісії.

 

Методична комісія суспільно-гуманітарної підготовки.

Методична комісія природничо-математичної підготовки.

Методична комісія електротехнічних професій.

Методична комісія будівельної галузі.