ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

В ДПТНЗ "Білківський професійний аграрний ліцей"

  

     Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму   є одним із найважливіших у роботі нашого ліцею.

          Для створення умов праці та навчання, відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечення дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці в ліцеї посаду інженера з охорони праці займає Біров Василь Васильович.

            До його обов'язків входить:

  • здійснення контролю за дотриманням  законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці у підрозділах ліцею;
  • брати участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, устаткування, машин і механізмів;
  • контроль за вчасним проведенням відповідними службами необхідних випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів;
  • забезпечення своєчасного проведення навчання та інструктажів працюючих.

        У ліцеї функціонує кабінет охорони праці, який оснащений  навчальними планами та програмами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, нормативно-правовими актами про охорону праці, безпеку життєдіяльності, методичною і довідковою літературою, навчальними та наочними посібниками, необхідними для проведення навчання та інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, працівників, консультацій з питань трудового законодавства, безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.  На основі  положення про кабінет з охорони праці визначені основні завдання, порядок і організація роботи кабінету ОП у нашому ліцеї. Пріоритетним завданням кабінету є: надання організаційної та методичної допомоги у навчанні працівників й учнів з питань охорони праці, пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці, позитивного досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму.

          Оскільки значна частина професій, за якими ведеться підготовка учнів у ліцеї, передбачає виконання робіт, що входять до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, предмет «Охорона праці» є одним із ключових.

        Тому викладач охорони праці багато уваги приділяє вивченню питань організації безпечного виконання робіт, вивчаються засоби захисту, вимоги до них та правила їх використання у різних виробничих ситуаціях. Уроки охорони праці проводяться в різній формі з використанням останніх досягнень педагогіки.

В ліцеї діють наступні положення з ОП:

Положення  про організацію роботи з охорони праці  учасників навчаль­но-виховного процесу.

Положення про порядок  проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Положення  про систему  управління охороною  праці.

Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці.

Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності.

ЗВЕРНЕННЯ  Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році

заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

Навчання та перевірка знань з ОП та БЖ

ЗВЕРНЕННЯ  Організаційного комітету з підготовки та проведення  Дня охорони праці в Україні у 2020 році