Мета атестація:

2017 року –підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», як викладачу спецдисциплін;

2019 року - встановлення 12 тарифного розряду, як керівнику гуртка

Методична проблема, над якою працює педагог: впровадження   інтерактивних методів навчання в навчально-виховний процес

Відкриті уроки:

Дата проведення

Тема уроку

27.09.2017

Тема заняття. Види тонколистового металу. Властивості тонколистового металу.

Мета заняття:

- навчальна: засвоєння знань про механічні властивості металів, процес виготовлення тонколистового металу на прокатних станах, його види та призначення; формування практичних вмінь визначення твердості, гнучкості, пружності різних видів листового металу.

- розвиваюча: розвивати пам’ять, спостережливість;

- виховна: виховувати любов до праці та інтерес до роботи з тонколистовим металом.

29.11.2017

Тема заняття. Різання листового металу ручними слюсарними ножицями. 

Мета заняття:

- навчальна: ознайомити учнів з видами слюсарних ножиць, навчити різати слюсарними ножицями листовий метал, вирізати заготовки аксесуарів для каміна, ознайомити учнів з правилами безпечної роботи при різанні ножицями листового металу; 

- розвивальна: розвивати моторику рухів, окомір, увагу, працьовитість;

- виховна: виховувати бережливе ставлення до обладнання та інструментів, акуратність, дисциплінованість, основу культури праці.

13.12.2017

Тема заняття. Напилки, їх відмінність за розміром і профілем насічки та за номерами насічок. Класифікація напилків. Поводження з напилками, догляд за ними.

Мета заняття:

- навчальна - ознайомити учнів з видами напилків та їх призначенням, з правилами безпечної роботи з ними;

- виховна - виховання працелюбності, організованості, культури праці, уваги, охайність, дбайливого ставлення до інструментів та матеріалів;

- розвивальна -  розвивати в учнів навички аналізу при виборі напилків, логічне мислення, моторику рухів, окомір, координацію, точність.

 

16.05.2018

         Тема заняття . Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання         п        проекту. Створення банку ідей. 

Мета заняття: засвоєння знань про сутність творчості, зміст та технологію створення банку ідей, формування вмінь здійснювати пошук необхідної інформації з використанням різних джерел інформації; розвивати пам’ять, логічне мислення; виховувати допитливість, наполегливість, працелюбність.

26.06.2018

       Тема заняття. Розроблення реклами.

Мета заняття: навчити учнів розроблювати рекламу свого проекту -                        мангалу, розвивати естетичні смаки, виховувати любов до прекрасного.

10.10.2018

Тема заняття. Засоби вимірювання лінійних розмірів: штангенінструмент, кінцеві міри довжини.

Мета заняття. Ознайомити учнів із засоби вимірювання лінійних розмірів: штангенінструментом і кінцевими мірами довжини.

16.10.2018

Тема заняття. Практична робота. Ознайомлення з будовою і правилами користування мікрометром.

Мета заняття: Навчити учнів правильно користуватися мікрометром,  та правилами проведення вимірювань з допомогою цього приладу; навчитись проводити вимірювання з допомогою вище зазначеного приладу; виміряти розміри наданих деталей.

25.10.2018

Тема заняття. Прийоми розмічання на листовому металі. Підготовка до розмічання

Мета заняття: Засвоєння знань про прийоми розмічання. Формування знань про прийоми розмічання заготовки виробу на листовому металі та підготовчі роботи до розмічання та вмінь коректного використання розмічальних інструментів, економного розмічання заготовки. Розвивати акуратність, точність під час виконання графічних зображень. Виховувати основи культури праці.

05.12.2018

Тема заняття. Гнуття металу. Інструменти та пристрої для гнуття металу.

Мета заняття: навчитися використовувати інструмент, пристрої і обладнання, які приміряються при гнутті листової сталі, прутків, а також труб під різними кутами.

22.01.2019

Тема уроку. Виконання і позначення перерізу.

Мета уроку: навчальна - ознайомити з особливостями виконання        перерізу, навчити виконувати і читати креслення предмета при виконанні перерізів; виховна – виховувати відповідальне ставлення до роботи; розвиваюча – розвивати просторове мислення, увагу, пам'ять.

Методичні напрацювання:                                                                             

Доповіді і виступи:

Дата

Тема доповіді або виступу

Педагогічна рада

12.01.2017

Поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи як один із напрямків підвищення якості уроку (з використанням мультимедійного обладнання, протокол № 4 )

Доповіді і виступи

06-24.02.

2017

Творча робота «Інтерактивні форми і методи навчання на уроках технологій» (ЗІППО)

14.03-04.05.

2017

Творча робота: «Розвиток просторового мислення учнів на уроках креслення» (НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області)

12.10.2017

З досвіду роботи  «Психолого-педагогічні проблеми розвитку просторового мислення на уроках креслення». (МК ПП будівельної галузі)

09.11.2017

Вимоги до сучасного уроку. (Методичний діалог – «Сучасний урок») (МК ПП будівельної галузі)

14.12.2017

Виховання учнівського колективу.

(Психолого-педагогічний семінар «Класний колектив сьогодні. Згуртованість класного колективу») (МК ПП будівельної галузі)

20.12.2017

Доповідь. Основні принципи організації навчально-виховного процесу (МК суспільно-гуманітарної підготовки)

17.01.2018

Доповідь. Розвиток мислення учнів, формування пізнавальних вмінь на уроках економіки (МК суспільно-гуманітарної підготовки)

21.02.2018

Презентація циклу уроків із економіки «Національна економіка як ціле» (МК суспільно-гуманітарної підготовки)

13.09.2018

Як діяти в конфліктній ситуації  (Тренінг)

11.10.2018

Психологічне здоров’я викладача  (Теоретичний семінар)

 

 

08.11.2018

З досвіду роботи: Використання ТЗН під час викладання спецдисциплін (МК ПП будівельної галузі)

13.12.2018

Непередбачувана ситуація у педагогічній взаємодії (Круглий стіл)

14.02.2019

Методика організації колективної та групової роботи у гуртках науково-технічної творчості (МК ПП будівельної галузі)

Публікації у засобах масової інформації:

- Методична розробка уроку професійно-теоретичної підготовки з теми «Характерні види спрацювання деталей двигуна, системи мащення та охолодження» - журнал Профтехосвіта № 7, 2015

- Збірка сценаріїв виховних заходів патріотичного спрямування «Щоб мати Україну – треба бути Українцями». Година спілкування «Ми  - нація єдина, твої ми діти, Україно!», 2015

  • З досвіду роботи. Застосування методів розвитку просторового мислення на уроках креслення. – журнал Вісник ДПТНЗ «Білківський ПАЛ», березень,  2018
  • Свято останнього дзвоника «Відлітають птахи із рідного гнізда». – журнал Вісник ДПТНЗ «Білківський ПАЛ», червень,  2018
  • Доповідь. Використання ТЗН під час викладання спецдисциплін. – журнал Вісник ДПТНЗ «Білківський ПАЛ», листопад,  2018
  • Методична розробка заняття в гуртку «Різання листового металу ручними слюсарними ножицями». – Методичний портал, 2019
  • Методична розробка заняття в гуртку «Напилки, їх відмінність за розміром і профілем насічки та за номерами насічок. Класифікація напилків. Поводження з напилками, догляд за ними. Методичний портал, 2019

Участь у конкурсах

2019 рік - огляд-конкурс на кращий учнівський проект із предмета «Технології" серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О області - І місце (Савко В.І.)