Мета атестація:

2017 року –підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

2019 року - встановлення 12 тарифного розряду (керівник гуртка)

Методична проблема, над якою працює педагог: впровадження   інтерактивних методів навчання в освітній процес

Відкриті уроки:

Дата проведення

Тема уроку

27.09.2017

 

 

 

 

Тема заняття. Види тонколистового металу. Властивості тонколистового металу.

Мета заняття: навчальна: засвоєння знань про механічні властивості металів, процес виготовлення тонколистового металу на прокатних станах, його види та призначення; формування практичних вмінь визначення твердості, гнучкості, пружності різних видів листового металу.; розвиваюча: розвивати пам’ять, спостережливість; виховна: виховувати любов до праці та інтерес до роботи з тонколистовим металом.

29.11.2017

 

 

 

 

Тема заняття. Різання листового металу ручними слюсарними ножицями. 

Мета заняття: навчальна: ознайомити учнів з видами слюсарних ножиць, навчити різати слюсарними ножицями листовий метал, вирізати заготовки аксесуарів для каміна, ознайомити учнів з правилами безпечної роботи при різанні ножицями листового металу; розвивальна: розвивати моторику рухів, окомір, увагу, працьовитість; виховна: виховувати бережливе ставлення до обладнання та інструментів, акуратність, дисциплінованість, основу культури праці

13.12.2017

 

 

 

Тема заняття. Напилки, їх відмінність за розміром і профілем насічки та за номерами насічок. Класифікація напилків. Поводження з напилками, догляд за ними.

Мета заняття: навчальна: ознайомити учнів з видами напилків та їх призначенням, з правилами безпечної роботи з ними; виховна: виховання працелюбності, організованості, культури праці, уваги, охайність, дбайливого ставлення до інструментів та матеріалів; розвивальна:  розвивати в учнів навички аналізу при виборі напилків, логічне мислення, моторику рухів, окомір, координацію, точність.

16.05.2018

 

 

 

 Тема заняття. Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання         проекту. Створення банку ідей. 

Мета заняття: навчальна: засвоєння знань про сутність творчості, зміст та технологію створення банку ідей, формування вмінь здійснювати пошук необхідної інформації з використанням різних джерел інформації; розвивальна: розвивати пам’ять, логічне мислення;  виховна: виховувати допитливість, наполегливість, працелюбність.

26.06.2018

 

 

Тема заняття. Розроблення реклами.

Мета заняття: навчальна: навчити учнів розроблювати рекламу свого проекту - мангалу;розвивальна: розвивати естетичні смаки, виховувати любов до прекрасного.

10.10.2018

 

Тема заняття. Засоби вимірювання лінійних розмірів: штангенінструмент, кінцеві міри довжини. Мета заняття: ознайомити учнів із засоби вимірювання лінійних розмірів: штангенінструментом і кінцевими мірами довжини.

16.10.2018

 

 

Тема заняття. Практична робота. Ознайомлення з будовою і правилами користування мікрометром.

Мета заняття: навчити учнів правильно користуватися мікрометром,  та правилами проведення вимірювань з допомогою цього приладу; навчитись проводити вимірювання з допомогою вище зазначеного приладу; виміряти розміри наданих деталей.

25.10.2018

 

 

 

Тема заняття. Прийоми розмічання на листовому металі. Підготовка до розмічання

Мета заняття: навчальна: засвоєння знань про прийоми розмічання. Формування знань про прийоми розмічання заготовки виробу на листовому металі та підготовчі роботи до розмічання та вмінь коректного використання розмічальних інструментів, економного розмічання заготовки. розвивальна: розвивати акуратність, точність під час виконання графічних зображень; виховна: виховувати основи культури праці.

05.12.2018

 

Тема заняття. Гнуття металу. Інструменти та пристрої для гнуття металу. Мета заняття: навчитися використовувати інструмент, пристрої і обладнання, які приміряються при гнутті листової сталі, прутків, а також труб під різними кутами.

22.01.2019

 

        Тема уроку. Виконання і позначення перерізу.

Мета уроку: навчальна: ознайомити з особливостями виконання        перерізу, навчити виконувати і читати креслення предмета при виконанні перерізів; виховна: виховувати відповідальне ставлення до роботи. Акуратність при виконанні креслень; розвиваюча: розвивати просторове і абстрактне мислення, увагу,     память, технічну точність.

07.10.2019

Тема уроку. Банкрутство. Санація. Інвестиції підприємницької діяльності.Мета уроку:

- навчальна: ознайомити учнів з поняттям «банкрутство», «санації поняття санації, механізму та цілей її проведення. Банкрутство підприємства: суттєва характеристика, чинники, що її спричиняють, симптоми прояву та ймовірні зони ризику, «інвестиції підприємницької діяльності»; пояснити значення вивчення даного матеріалурозвиваюча: розвивати абстрактно-логічне мислення, кмітливість; виховна: виховувати в учнів економічну культуру, взаємоповагу, інтерес до економічного життя України.

20.10.2020

Тема уроку. Особиста здатність до підприємництва

Мета уроку: навчальна: дати учням розуміння, що підприємець – ключова фігура ринкової економіки, які характерні риси притаманні людині, схильній до підприємницької діяльності; з’ясувати, які основні функції виконує підприємець; ознайомити їх з правами, обов’язками та відповідальністю підприємця, етикою підприємництва та соціальною відповідальністю у підприємництві; навчити їх визначати особисту здатність до підприємництва; виховна: виховувати повагу до підприємництва, цікавість до підприємницької діяльності, економічну культуру та культуру спілкування з партнерами, самосвідомість і громадську гідність, потребу у самоосвіті; розвиваюча: розвивати вміння орієнтуватися в системі знань про статус підприємця, застосовувати необхідні знання в своєму житті, формулювати та відстоювати свою власну думку.

29.01.2021

 

 

Тема уроку. Аналіз форми предмета за кресленням. Розгортки поверхонь геометричних тіл. Мета уроку: навчальна: сприяти формуванню знань про види геометричних тіл, навчити аналізувати геометричну форму предметів, засвоєння учнями поняття про розгортки, опанування технології побудови розгорток геометричних тіл; виховна: виховання свідомості та відповідальності при виконанні завдань, акуратності; розвиваюча: розвиток просторового та абстрактного  мислення, пам’яті, уяви, уважності, навички самостійної роботи.

 

Тема уроку. Розміри на кресленнях.

Мета уроку: формування предметних компетентностейсформувати у здобувачів освіти знання про нанесення розмірів на кресленнях; сприяти оволодінню правильно застосовувати правила нанесення розмірів на кресленнях та вміти читати їх на кресленнях, формуванню навичок їх використання при вирішенні практичних завдань;формування ключових компетентностей: формувати вміння аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї освітньої діяльності. виховувати самостійність, охайність, відповідальність за виконану роботу, залучення здобувачів освіти до роботи в колективі,  наполегливість у досягненні мети; розвивати вміння аналізувати, сприяти  розвитку  розумових здібностей, просторового, логічного та аналітичного  мислення, просторової уяви, уваги, памяті; зміцнювати бажання   пізнавати нове.

Методичні напрацювання:                                                                             

Доповіді і виступи:

Дата

Тема доповіді або виступу

12.10.2017

З досвіду роботи  «Психолого-педагогічні проблеми розвитку просторового мислення на уроках креслення». (МК ПП будівельної промисловості)

09.11.2017

Вимоги до сучасного уроку. (Методичний діалог – «Сучасний урок») (МК ПП будівельної промисловості)

14.12.2017

 Виховання учнівського колективу.

(Психолого-педагогічний семінар «Класний колектив сьогодні. Згуртованість класного колективу») (МК ПП будівельної промисловості)

20.12.2017

Доповідь. Основні принципи організації навчально-виховного процесу (МК суспільно-гуманітарної підготовки)

17.01.2018

Доповідь. Розвиток мислення учнів, формування пізнавальних вмінь на уроках економіки (МК суспільно-гуманітарної підготовки)

21.02.2018

Презентація циклу уроків із економіки «Національна економіка як ціле» (МК суспільно-гуманітарної підготовки)

11.03.2018

Застосування методики розвитку просторового мислення на уроках креслення

13.09.2018

Як діяти в конфліктній ситуації  (Тренінг). Виступ «Професійна етика педагога»

11.10.2018

Психологічне здоров’я викладача  (Теоретичний семінар). Доповідь «Профілактика синдрому «емоційного вигорання» та формування стресостійкості викладачів»

13.12.2018

Непередбачувана ситуація у педагогічній взаємодії (Круглий стіл) Виступ. Організація ефективного педагогічного спілкування

8.05.2019

Теоретичні основи використання мультимедійних технологій при вивченні теми «Основи підприємницької діяльності»

10.10.2019

Доповідь. Технічні засоби навчання на уроках спец предметів

7.11. 2019

Доповідь. Особливості групової роботи на заняттях гуртка технічної творчості

13.02.2020

Доповідь. Структура процесу виховання. Година спілкування – сутність, зміст і процес виховання

 08.10.2020  

Доповідь. Використання інтерактивних методів навчання на уроках спецпредметів

14.01. 2021

Застосування інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі

11.03.2021

Доповідь. Інноваційні підходи в реалізації проектно-технологічної діяльності на уроках технологій

11.11.2021

Круглий стіл «Шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності». Виступ. Інтерактивні технології – технології співпраці

13.01.2022

Доповідь. Використання ділових ігор при викладанні економічних дисциплін

10.01-22.02.2022

Випускна робота «Інтерактивні форми і методи навчання здобувачів освіти на уроках спецдисциплін» (НМЦПТОПКІПП у Хмельницькій області)

Публікації у засобах масової інформації:

- Методична розробка уроку професійно-теоретичної підготовки з теми «Характерні види спрацювання деталей двигуна, системи мащення та охолодження» - журнал Профтехосвіта № 7, 2015

- Збірка сценаріїв виховних заходів патріотичного спрямування «Щоб мати Україну – треба бути Українцями». Година спілкування «Ми  - нація єдина, твої ми діти, Україно!», 2015

  • З досвіду роботи. Застосування методів розвитку просторового мислення на уроках креслення. – журнал Вісник ДПТНЗ «Білківський ПАЛ», березень,  2018
  • Свято останнього дзвоника «Відлітають птахи із рідного гнізда». – журнал Вісник ДПТНЗ «Білківський ПАЛ», червень,  2018
  • Доповідь. Використання ТЗН під час викладання спецдисциплін. – журнал Вісник ДПТНЗ «Білківський ПАЛ», листопад,  2018
  • Методична розробка заняття в гуртку «Різання листового металу ручними слюсарними ножицями». – Методичний портал, 2019
  • Методична розробка заняття в гуртку «Напилки, їх відмінність за розміром і профілем насічки та за номерами насічок. Класифікація напилків. Поводження з напилками, догляд за ними. Методичний портал, 2019
  • Презентація до уроку з креслення «Розміри на кресленнях» – ТОВ «Всеосвіта», свідоцтво  ЕН 885394 від 31.01.2022
  • Методична розробка уроку з креслення «Розміри на кресленнях» – ТОВ «Всеосвіта», свідоцтво  VT 869703 від 31.01.2022
  • Методична розробка уроку з основ ринкової економіки «Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки. Принципові відмінності досконалої конкуренції від інших форм організації ринку» – ТОВ «Всеосвіта», свідоцтво NP 497206 від 31.01.2022

Участь у конкурсах

2019 рік - огляд-конкурс на кращий учнівський проект із предмета «Технології" серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О області - І місце (Савко В.І.)

Участь у вебінарах, семінарах тощо

Пройшов тестування на національній платформі "Всеосвіта". Рівень цифрової грамотності: Високий С1, сертифікат JR887546 від 09.02.2022

Успішно завершив базовий курс "Безбар'єрна грамотність" ДІЯ, Міністерство цифрової трансформації України, обсягом 0,2 кредиту ЄКТС від 14.02.2022