Мета атестаціїприсвоєння   кваліфікаційної  категорії «спеціаліст першої категорії»

Відкриті уроки

  • «Права людини»     (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 5  від 21.12.2016 р.)

        Матеріал методичної розробки являє собою зміст відкритого уроку з правознавства на тему "Права людини" Суть проведення цього уроку полягає в необхідності розвивати в учнів почуття людської гідності, стимулювання у них бажання реалізувати свої права, розвитку переконань у необхідності дотримання правових норм, необхідності виконувати обов’язки, поваги до прав інших. Його основна мета - не вивчення законів, указів, постанов, а зробити так, щоб учні відчули ідею основних прав людини і обов’язків громадянина, зрозуміли, що вони мають безпосереднє відношення до їх життя і усвідомили відповідальність, навчились поважати права інших людей. Завдання уроку -  підвищити обізнаність підлітків в сфері прав людини, їх ролі в житті кожної людини; розкрити поняття «права людини»; надати інформацію про основні положення Загальної декларації прав людини; ознайомити учнів з обов’язками громадянина України. Урок проведено для членів методкомісії.

 

 

  • «Права, свободи і обов'язки людини»     (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 7 від 20.12.2017 р.)

       Матеріал методичної розробки являє собою зміст відкритого уроку з правознавства на тему «Права, свободи і обов’язки людини». За допомогою інтерактивних методів навчання, а саме: гри «Так-ні», просвітницького проекту «Я маю право», відеороликів «Громадянин! Ти маєш право», «Права дитини», «Захищай свої права та права інших», дискусії «Що важливіше для людини – права і свободи чи обов’язки?», рефлексії тощо, учні вчаться аналізувати правові ситуації, спираючись на статті ІІ Розділу Конституції України, оцінюють необхідність реалізації громадянином конституційних прав і свобод, виконання обов’язків. А також удосконалюють свої навички роботи у групі та колективі.

 

Методична робота

 

·        Застосування інтерактивних методів навчання на уроках правознавства

(Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 8 від 10 лютого 2016 р.)

 

        Один з варіантів організації навчального процесу – використання в діяльності педагога технології інтерактивного навчання. Навчальний предмет «Правознавства» також може бути набагато ефективніше сприйнятий учнями при використанні інтерактивних методів навчання. Суть інтерактивного навчання полягає в такій організації навчального процесу, при якій практично всі учні виявляються залученими до процесу пізнання, вони мають можливість розуміти і рефлектувати з приводу того, що  знають і думають.

 

  • Поєднання традиційних та сучасних технологій навчання для підвищення якості професійної освіти                                                                                                                                                                                                                                 (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 4 від 17.11.2016 р.)

      Якщо у традиційному навчанні увага акцентувалася на запам'ятовуванні і відтворенні інформації, то у нових умовах виникла потреба розвитку творчого (продуктивного) мислення учня, формування його комунікативних умінь та практичної підготовки до активної життєдіяльності у постійно мінливому соціальному середовищі. Слід зважати на особливість сучасної системи освіти в Україні, де має місце співіснування традиційних та сучасних технологій навчання з яскравим нахилом в сторону традиціоналізму, що в повній мірі не забезпечує сучасних вимог до випускників ПТНЗ. Отже, нагальною постає потреба широкого упровадження інновацій у навчальний процес.