Відкриті уроки

 • «Права людини»     (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 5  від 21.12.2016 р.)

        Матеріал методичної розробки являє собою зміст відкритого уроку з правознавства на тему "Права людини" Суть проведення цього уроку полягає в необхідності розвивати в учнів почуття людської гідності, стимулювання у них бажання реалізувати свої права, розвитку переконань у необхідності дотримання правових норм, необхідності виконувати обов’язки, поваги до прав інших. Його основна мета - не вивчення законів, указів, постанов, а зробити так, щоб учні відчули ідею основних прав людини і обов’язків громадянина, зрозуміли, що вони мають безпосереднє відношення до їх життя і усвідомили відповідальність, навчились поважати права інших людей. Завдання уроку -  підвищити обізнаність підлітків в сфері прав людини, їх ролі в житті кожної людини; розкрити поняття «права людини»; надати інформацію про основні положення Загальної декларації прав людини; ознайомити учнів з обов’язками громадянина України. Урок проведено для членів методкомісії.

 

 • «Права, свободи і обов'язки людини»     (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 7 від 20.12.2017 р.)

       Матеріал методичної розробки являє собою зміст відкритого уроку з правознавства на тему «Права, свободи і обов’язки людини». За допомогою інтерактивних методів навчання, а саме: гри «Так-ні», просвітницького проекту «Я маю право», відеороликів «Громадянин! Ти маєш право», «Права дитини», «Захищай свої права та права інших», дискусії «Що важливіше для людини – права і свободи чи обов’язки?», рефлексії тощо, учні вчаться аналізувати правові ситуації, спираючись на статті ІІ Розділу Конституції України, оцінюють необхідність реалізації громадянином конституційних прав і свобод, виконання обов’язків. А також удосконалюють свої навички роботи у групі та колективі.

 • Тренінг «Булінг в учнівському середовищі»

  Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища, як булінг у закладах освіти. Це соціальна проблема всього світу протягом останніх ста років, однак вона ще й досі не вивчена.

  Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення відновити справедливість; боротьба за владу; потреба підпорядкування лідерові, нейтралізації суперника, самоствердження тощо аж до задоволення садистських потреб окремих осіб.

 •  «Права дитини. Конвенція ООН про права дитини»   (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 6 від 18.12.2019 р.)

  Матеріал методичної розробки являє собою зміст відкритого уроку з інтегрованого курсу «Громадянська освіта» на тему «Права дитини. Конвенція ООН про права дитини». Суть проведення цього уроку полягає в необхідності ознайомлення із Конвенцією про права дитини, поглиблення знань здобувачів освіти про права й обов’язки дітей; розвинути в учнів уміння застосовувати свої знання та навички, яких вони набули на уроках правознавства.

Методична робота

·        Застосування інтерактивних методів навчання на уроках правознавства

(Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 8 від 10 лютого 2016 р.)

 

        Один з варіантів організації навчального процесу – використання в діяльності педагога технології інтерактивного навчання. Навчальний предмет «Правознавства» також може бути набагато ефективніше сприйнятий учнями при використанні інтерактивних методів навчання. Суть інтерактивного навчання полягає в такій організації навчального процесу, при якій практично всі учні виявляються залученими до процесу пізнання, вони мають можливість розуміти і рефлектувати з приводу того, що  знають і думають.

 

 • Навчальний семінар "Використання хмарних технологій у навчальній та виховній діяльності​"​​​​​​

ротокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 2 від 21 вересня 2016 р.)

Створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Здійснення підтримки освітнього процесу і автоматизації управлінської діяльності. Забезпечення підвищення якості освіти. Розвиток ІКТ компетенцій адміністрації, викладачів і учнів.

 • Поєднання традиційних та сучасних технологій навчання для підвищення якості професійної освіти (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 4 від 17.11.2016 р.)

Якщо у традиційному навчанні увага акцентувалася на запам'ятовуванні і відтворенні інформації, то у нових умовах виникла потреба розвитку творчого (продуктивного) мислення учня, формування його комунікативних умінь та практичної підготовки до активної життєдіяльності у постійно мінливому соціальному середовищі. Слід зважати на особливість сучасної системи освіти в Україні, де має місце співіснування традиційних та сучасних технологій навчання з яскравим нахилом в сторону традиціоналізму, що в повній мірі не забезпечує сучасних вимог до випускників ПТНЗ. Отже, нагальною постає потреба широкого упровадження інновацій у навчальний процес.

 • Роль особистості класного керівника у формуванні творчого працездатного учнівського колективу

ротокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 2 від 9 жовтня 2017 р.)

Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом навчальної групи професійного (професійно-технічного) навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників освітнього процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку здобувачів освіти, їх соціального захисту. Учнівський колектив сприяє встановленню нового типу взаємин між класним керівником та учнями. У колективі учні засвоюють правила спілкування з іншими людьми, правила колективістських відносин і культурної поведінки в суспільстві.

 • Практика виховання «Національно-патріотичне виховання як невід’ємна складова виховної системи закладу освіти»

  ротокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 4 від 20 листопада 2019 р.)

Найголовнішою проблемою в усі часи і для всіх народів була і залишається проблема виховання.

Дитина народжується як чистий аркуш паперу.  Минає час, і на ньому з’являються рядки - думки, почуття, риси характеру та вчинки, а іноді – помилки й недоліки… Звичайно, доброта, чуйність, патріотизм, егоїзм чи боягузство не народжуються разом з людиною. Все це виховується. Щоб правильно спрямувати виховну роботу в потрібне русло, необхідно поставити особистість у центр виховної системи.

 

Профорієнтаційна діяльність

 • Проведені профорієнтаційні тренінги з учнями 9 класів у закладах загальної середньої освіти району на тему «Моє майбутнє у моїх руках» та «Формула успіху»

З 10 по 12 грудня 2019 року з метою упровадження сучасних форм і методів профорієнтаційної роботи, популяризації робітничих професій з яких ведеться підготовка в ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» разом з представниками Іршавської районної філії Закарпатського обласного центру зайнятості були проведені профорієнтаційні тренінги з учнями 9 класів у закладах загальної середньої освіти району на тему «Моє майбутнє у моїх руках» та «Формула успіху».

Самоосвіта 

 • Навчання з опанування технологій дистанційного навчання - Google Classroom, Zoom, Google Disk (2 год.), НМЦ ПТО у Закарпатській області, сертифікат №241-01-04-2020.
 • Участь у Всеукраїнській онлайн-конференції від суб’єкту підвищення кваліфікації ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» на тему «Змішане навчання. Від теорії до практики», диплом учасника №274591837D від 26.09.2020 р.
 • Участь у вебінарі від ТОВ «Освітній урок «На Урок» - «Модель змішаного навчання «ротація за станціями»: досвід упровадження», 2 години, свідоцтво В367-341101 від 27.10.2020
 • Участь у Всеукраїнській науковій конференції від платформи підвищення кваліфікації «Рух Освіта» на тему «Дистанційне навчання від теорії до практики. Сервіси та навички», диплом учасника №762942991D від 23.11.2020 р
 • «Організація освітнього процесу: дистанційна, індивідуальна, сімейна, екстернатна форми навчання» у рамках Всеукраїнської практичної онлайн-конференції від ТОВ «ПІФА» на тему «Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти», сертифікат №1286944371-31v від 23.01.2021 р.