Мета атестації - присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії"

 З досвіду роботи «Сучасні та традиційні технології викладання на уроках історії, як комплекс засобів сприйняття інформації здобувачів освіти» (23.10.2019 р.)

       В даній розробці пропонується поєднання традиційних та сучасних підходів  до викладання історії в методичній діяльності педагога. Надано основні приклади форм і методів традиційних технік, що дають знання дат, фактів, імен, тобто корисну і точну інформацію, а також інноваційні педагогічні методи, які навчають не тільки осмислювати минуле та сьогодення а й аналізувати, формувати об’єктивну оцінку подіям.

З досвіду роботи  «Як можна навчити вмінь та навичок через вивчення історії?» (Протокол МК  суспільно-гуманітарної підготовки    № 5   від 20. 11.2019 р.)

       В даній  статті  розглядаються значення базових вмінь  для вивчення історії, об’єктивності  та упередженості  різних поглядів, наводяться практичні вправи  які допомагають  творчо підійти  до методичного викладання предмету; таблиці, які підсумовують вивчене, система виконання  засобів  драматургічного мистецтва та відеофільм  у вивченні історії.

 «Уроки історії. Злуки – за і проти». Урок-диспут (Протокол МК  суспільно-гуманітарної підготовки    №6    від 18.12.2019 р.)

       Дана методична розробка являє собою урок-диспут з історії України тему «Уроки історії. Злуки – за і проти». Урок зорієнтований на новизну інформації, різноманітні види пошукової, розвиваючої та творчої діяльності здобувачів освіти. Основна мета такого підходу до викладання історії – дати здобувачам освіти знаряддя, методологічний інструмент, для оволодіння історичними знаннями, а окрім того, - навчити їх мислити глибше, більш ефективніше. В ході проведення уроку застосовано такі методи та прийоми: розповідь викладача, перегляд відео та презентації, методи «Історичне лото»,  «Інтелектуальний штурм»;   вправи «Відгадайте особу» «Зареєструй мене в Facebook», вправа з перенесенням знань  в сучасні умови, «Охарактеризуй історичний плакат», «Незакінчені речення», «Розташуйте поняття  відповідно до їх визначення», «Історичний репортаж – випуск стінгазети». Урок проведено для членів методкомісії.

«Підготовка до ЗНО з історії України здобувачів світи в умовах онлайн та офлайн простору»

     В даній статті пропонується  розгляд online та offline підготовка до ЗНО з історії України. Наводяться практичні вправи, які допомагають творчо підійти до викладання предмету. Переваги поєднання цих форм навчання, доступність і комфорт, зручний для учнів, економія часу, методика на базі комп’ютерних технологій, сучасне ефективне навчання з успішним результатом.