Мета атестації - присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії"

 З досвіду роботи «Використання пам'яток архітектури та репродукцій творів образотворчого мистецтва на уроках історії» (2012 р.)

  Дана методична розробка розглядає предмет історії в культурологічному аспекті, який  є універсальним, тому що на його уроках учні знайомляться з художньо-образним осмисленням світу в різних видах мистецтва, з характерними для нього засобами, з окремими видатними пам’ятками мистецтва. Потребою розвитку сучасної історичної освіти є необхідність реалізації нових методичних підходів по висвітленню історії з погляду цивілізаційних процесів. Головним завданням викладача є така організація навчального процесу на уроці.

"Новий курс Ф. Рузвельта". Урок-дослідження.

      Дана методична розробка являє собою урок з всесвітньої історії на тему "Новий курс Ф.Рузвельта". Особливість уроку полягає в тому, що викладач використовує інноваційні педагогічні технології, інтерактивні форми навчання, багато кольорового ілюстративного матеріалу, виклад матеріалу  відбувається дослідницьким, частково-пошуковий методами. Використано такі  прийоми навчання як  виділення головного, конкретизація, аналогія, робота з історичними джерелами, випереджальне завдання, робота в міні-групах. Урок доповнено мультимедійним супроводом викладача і учнів. Урок проведено для членів методкомісії.

«Формування світогляду та культуро мистецьких смаків в учнів ПТНЗ шляхом вивчення предмета художня культура». (21.10.3013 р. обласне засідання методичної секції викладачів художньої культури)

      Дана методична розробка систему  роботи в ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» на уроках художньої культури. Вона  зосереджена на  ознайомленні учнів з усією палітрою сучасних медіа засобів, залучення їх до художньо-творчої діяльності, зокрема і шляхом застосування у навчальному процесі графічних, музичних, анімаційних комп’ютерних редакторів відкриває нові горизонти для художньо-творчої самореалізації особистості.

 «Форма держави». Урок – дослідження  (Протокол МК  суспільно-гуманітарної підготовки    №    від  06. 10. 2014 р.)

    Дана методична розробка являє собою урок правознавства на тему «Форма держави». Урок проведено у формі дослідження та побудований за схемою нетрадиційного уроку, саме тому розширює кругозір учнів. На уроці задіяні такі нетрадиційні форми роботи, як «Криголам», «Дерево знань» (ІІІ етапи), «Дослідники монархічної форми правління», «Дослідники республіканської форми правління», «Мандрівник», «Метаплан», «Мікрофон». Таке заняття вдосконалює навички учнів зі здійснення дослідницької роботи, її оформлення в презентації, поглиблює між предметні зв’язки, виховує правову культуру та повагу до ролі народу у формуванні вищих органів державної влади. Урок проведено для членів методкомісії.

 З досвіду роботи «Сучасні та традиційні технології викладання на уроках історії, як комплекс засобів сприйняття інформації здобувачів освіти» (23.10.2019 р.)

       В даній розробці пропонується поєднання традиційних та сучасних підходів  до викладання історії в методичній діяльності педагога. Надано основні приклади форм і методів традиційних технік, що дають знання дат, фактів, імен, тобто корисну і точну інформацію, а також інноваційні педагогічні методи, які навчають не тільки осмислювати минуле та сьогодення а й аналізувати, формувати об’єктивну оцінку подіям.

З досвіду роботи  «Як можна навчити вмінь та навичок через вивчення історії?» (Протокол МК  суспільно-гуманітарної підготовки    № 5   від 20. 11.2019 р.)

       В даній  статті  розглядаються значення базових вмінь  для вивчення історії, об’єктивності  та упередженості  різних поглядів, наводяться практичні вправи  які допомагають  творчо підійти  до методичного викладання предмету; таблиці, які підсумовують вивчене, система виконання  засобів  драматургічного мистецтва та відеофільм  у вивченні історії.

 «Уроки історії. Злуки – за і проти». Урок-диспут (Протокол МК  суспільно-гуманітарної підготовки    №6    від 18.12.2019 р.)

       Дана методична розробка являє собою урок-диспут з історії України тему «Уроки історії. Злуки – за і проти». Урок зорієнтований на новизну інформації, різноманітні види пошукової, розвиваючої та творчої діяльності здобувачів освіти. Основна мета такого підходу до викладання історії – дати здобувачам освіти знаряддя, методологічний інструмент, для оволодіння історичними знаннями, а окрім того, - навчити їх мислити глибше, більш ефективніше. В ході проведення уроку застосовано такі методи та прийоми: розповідь викладача, перегляд відео та презентації, методи «Історичне лото»,  «Інтелектуальний штурм»;   вправи «Відгадайте особу» «Зареєструй мене в Facebook», вправа з перенесенням знань  в сучасні умови, «Охарактеризуй історичний плакат», «Незакінчені речення», «Розташуйте поняття  відповідно до їх визначення», «Історичний репортаж – випуск стінгазети». Урок проведено для членів методкомісії.