Педагогічна діяльність

Мета атестації:  встановлення  13 тарифного розряду.

Відкриті уроки                                

- «Перевірка споруд контуру заземлення» (методкомісія ПП    електротехнічних дисциплін, протокол № 2 від 19.01.2011р.)

Учні використовують набуті теоретичні знання на практиці, це помітно на конкретному занятті. Розмічання місць монтажу установчих апаратів. Визначення та усунення дефектів при технічному обслуговуванні шинопроводів. Визначення питомого опору грунту. Виконання зєднання заземлюючи елементи різними способами. Установлення та забивання заземлювальних електродів. Перевірка опору контуру заземлення.  

 

- «Технічне обслуговування електродвигунів» (методкомісія ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 13 від 18.04.2012р.)

Учні використовують набуті теоретичні знання на практиці - це добре видно на даному занятті. Учні розділені на мікрогрупи (по 3 -4 учні) до складу яких входили як слабкі  так і сильні. Учні вчаться працювати в колективі. Широко застосовані міжпредметні зв’язки та зв'язок з виробничою практикою.

 

- «З’єднання алюмінійових і мідних проводів» (методкомісія ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 4 від 14.11.2012 р.)

  Під час виробничого навчання майстер виробничого навчання навчає учнів приєднувати алюмінієвий і мідний провід до виводів електроустаткування, а також приєднувати алюмінієвий і мідний провід до контактів вимикачів, лампових патронів та розеток. На уроці використовувались різні види ігор

- «Огляд, ремонт реостатів» (методкомісія ПП електротехнічних дисциплін, протокол №  8 від 13.03.2015р.)

Мета уроку: навчити учнів збирати схеми з’єднання з реостатом; розвивати вміння самостійно використовувати здобуті знання, спонукати до пошукової діяльності, розвивати спостережливість, уважність, допитливість, логічне мислення; виховувати свідомий інтерес та сумлінне ставлення до обраної професії, бережливе ставлення до обладнання, інструменту, раціональне використання матеріалів, які застосовуються у виробничому процесі.

- «Технологія перевірки і ремонту проміжних реле різного призначення» (методкомісія ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 8 від 15.03.2016р.)

Мета уроку: навчити учнів виконувати технологію перевірки і ремонту проміжних реле різного призначення, знаходити та усувати пошкодження реле та перевіряти їх працездатність. Навчити учнів безпечним прийомам роботи при виконанні перевірки і ремонту проміжних реле різного призначення. Ознайомити учнів з новими технологіями; виховувати в учнів творче ставлення до праці, охайність, самостійність, любов до своєї професії, вимогливість до себе; розвивати координацію рухів рук, спостережливість, розвивати абстрактне мислення.

- «Складання схем захисту,  керування електроустановками  і сигналізацією» (методкомісія ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 9 від 04.04.2017 р.)

Мета уроку: сформувати знання і навички складати схеми, до складу яких входять пускорегулювальна апаратура; розвивати в учнів інтерес до професії, увагу, волю, логічне і творче мислення; практичні навички та уміння користуватися інструментами, працювати в малих групах; самостійно приймати рішення, вирішувати проблемні ситуації;  виховувати в учнів активність, самостійність творчого підходу до оволодіння практичними навичками, старанність, відповідальність, економність при виконанні монтажу електричних схем, дбайливого ставлення до інструменту, акуратності та уважності.

- «Технічне обслуговування та ремонт трансформаторів» (методкомісія ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 8 від 19.03.2018р.)

Мета уроку: навчити учнів будову,принципу роботи, та умінню виявляти поломки і несправності у роботі силового трансформатора; сприяти виробленню навичок спостерігати,аналізувати; мотивувати в учнів самостійність мислення до роботи.

- «Технічне  обслуговування і ремонт релейно-контактного  управління електродвигунами» (методкомісія ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 5 від 24.12.2018 р.)

       Мета уроку: навчити учнів технічному обслуговуванню і ремонту релейно-контактного управління електродвигунами; виховати любов до професії, культуру праці, бережливе та економне ставлення до матеріалів, які використовуються у виробничому процесі; сформувати первинні вміння якісного виконання операцій з дотриманням правил техніки безпеки.

       Методична робота

 

Збірник інструкційно-технологічних карт з професії «Електромантер з ремонту та обслуговування електроустаткування» ІІІ розряду (методкомісія ПП електротехнічних дисціплін, протокол № 4 від 14.11.2012р.)

В даний посібник ввійшли дидактичні матеріали:

- інструкційно – технологічні карти (для ознайомлення із приладами, інструментами, матеріалами, новими технологіями, демонстрації процесу виконання робіт, супровід розповіді).

Використання посібника допоможе майстру виробничого навчання підвищити в учнів активність, самостійність, розвинути просторову уяву, привити навики раціонального використання матеріалів у процесі практичних занять.     

- «Практичне застосування ідей В. Сухомлинського в навчальному процесі». (МК ПП електротехнічних дисциплін, протокол №  6  від 13.01.2015р.)

«Учительська професія -- це людинознавство, постійне проникнення у складний духовний світ людини, яке ніколи не припиняється .», -- писав В. Сухомлинський. Людинознавчий підхід є відображенням демократизації і гуманізації ліцейного життя, коли в центрі уваги педагога – кожний учень з її індивідуальними особливостями. Особистісний підхід до навчання і виховання учня створює умови для всебічного впливу на учня, усвідомлення (діагностування) рівня її знань, рівня сформованості рис характеру, компонентів світогляду.

- «Етапи уроку». (МК ПП електротехнічних дисциплін, протокол №  2  від 09.09.2015р.)

Тему кожного уроку вчитель повідомляє на початку заняття або роботи над новим матеріалом. При цьому важливо чітко її сформулювати, визначити завдання уроку й основні питання, які учні мають засвоїти.

Мотивування вчителем навчально-пізнавальної діяльності учнів має відбуватися протягом всього уроку. Воно спрямоване на формування і розвиток в учнів широких інтересів, потреб в різноманітних знаннях, чітких життєвих перспектив, професійної орієнтації та самовдосконалення. Мотиви — це внутрішні імпульси, які спонукають учня до активної навчально-пізнавальної діяльності.

- «Інноваційні технології і сучасний педагог попереду чи відстаємо». (МК ПП електротехнічних  дисциплін, протокол № 6 від 13.01.2016р.)

Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв'язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання.

 

- «Модульно-рейтингове навчання». (МК ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 10 від 11.05.2016р.)

Ця технологія навчання дає змогу сконцентрувати пізнавальну, розвиваючу діяльність учня на певних логічно завершених частинах теоретичних знань і практичних умінь, з урахуванням більшої кількості чинників визначати рівень його успішності.

Модульно-рейтингове навчання - послідовне засвоєння навчального матеріалу рівними, цілісними, логічно впорядкованими і обґрунтованими частинами (модулями), результати якого є підставою для визначення місця (рейтингу) учня серед одногрупників.

 

- «Позитивні мотиви навчання». (МК ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 9 від 10.05.2017р.)

     Формування мотивації в учнів до навчально-пізнавальної діяльності є однією з головних проблем ліцею.

     Мотивація – це система мотивів.

     Мотив (від фр.motif – штовхаю, рухаю) – спонукальна причина дій, вчинків людини (те, що штовхає до дії).

     Мотив навчання – внутрішня спонукальна сила, яка забезпечує залучення особистості до пізнавальної діяльності, стимулює розумову активність.

     Мотив навчально-пізнавальної діяльності – це потреба учня досягти високого результату в навчанні.

 

- «Типи навчання». (МК ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 10  від 08.05.2018р.)

Тип навчання — це спосіб організації мислей нової діяльності людини. Визначення типу навчання здійснюється на основі аналізу певних структурних елементів:

1) характеру діяльності вчителя в процесі викладання;

2) особливостей запам'ятовування знань учнями;

3) характеру діяльності учнів;

       4) специфіки застосування знань на практиці.