Педагогічна діяльність

Мета атестації:  встановлення  13 тарифного розряду.

Відкриті уроки                                

 - «Технологія перевірки і ремонту проміжних реле різного призначення» (методкомісія ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 8 від 15.03.2016р.)

Мета уроку: навчити учнів виконувати технологію перевірки і ремонту проміжних реле різного призначення, знаходити та усувати пошкодження реле та перевіряти їх працездатність. Навчити учнів безпечним прийомам роботи при виконанні перевірки і ремонту проміжних реле різного призначення. Ознайомити учнів з новими технологіями; виховувати в учнів творче ставлення до праці, охайність, самостійність, любов до своєї професії, вимогливість до себе; розвивати координацію рухів рук, спостережливість, розвивати абстрактне мислення.

- «Складання схем захисту,  керування електроустановками  і сигналізацією» (методкомісія ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 9 від 04.04.2017 р.)

Мета уроку: сформувати знання і навички складати схеми, до складу яких входять пускорегулювальна апаратура; розвивати в учнів інтерес до професії, увагу, волю, логічне і творче мислення; практичні навички та уміння користуватися інструментами, працювати в малих групах; самостійно приймати рішення, вирішувати проблемні ситуації;  виховувати в учнів активність, самостійність творчого підходу до оволодіння практичними навичками, старанність, відповідальність, економність при виконанні монтажу електричних схем, дбайливого ставлення до інструменту, акуратності та уважності.

- «Технічне обслуговування та ремонт трансформаторів» (методкомісія ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 8 від 19.03.2018р.)

Мета уроку: навчити учнів будову,принципу роботи, та умінню виявляти поломки і несправності у роботі силового трансформатора; сприяти виробленню навичок спостерігати,аналізувати; мотивувати в учнів самостійність мислення до роботи.

- «Технічне  обслуговування і ремонт релейно-контактного  управління електродвигунами» (методкомісія ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 5 від 24.12.2018 р.)

       Мета уроку: навчити учнів технічному обслуговуванню і ремонту релейно-контактного управління електродвигунами; виховати любов до професії, культуру праці, бережливе та економне ставлення до матеріалів, які використовуються у виробничому процесі; сформувати первинні вміння якісного виконання операцій з дотриманням правил техніки безпеки.

       Методична робота

- «Інноваційні технології і сучасний педагог попереду чи відстаємо». (МК ПП електротехнічних  дисциплін, протокол № 6 від 13.01.2016р.)

Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв'язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання.

 

- «Модульно-рейтингове навчання». (МК ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 10 від 11.05.2016р.)

Ця технологія навчання дає змогу сконцентрувати пізнавальну, розвиваючу діяльність учня на певних логічно завершених частинах теоретичних знань і практичних умінь, з урахуванням більшої кількості чинників визначати рівень його успішності.

Модульно-рейтингове навчання - послідовне засвоєння навчального матеріалу рівними, цілісними, логічно впорядкованими і обґрунтованими частинами (модулями), результати якого є підставою для визначення місця (рейтингу) учня серед одногрупників.

 

- «Позитивні мотиви навчання». (МК ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 9 від 10.05.2017р.)

     Формування мотивації в учнів до навчально-пізнавальної діяльності є однією з головних проблем ліцею.

     Мотивація – це система мотивів.

     Мотив (від фр.motif – штовхаю, рухаю) – спонукальна причина дій, вчинків людини (те, що штовхає до дії).

     Мотив навчання – внутрішня спонукальна сила, яка забезпечує залучення особистості до пізнавальної діяльності, стимулює розумову активність.

     Мотив навчально-пізнавальної діяльності – це потреба учня досягти високого результату в навчанні.

 

- «Типи навчання». (МК ПП електротехнічних дисциплін, протокол № 10  від 08.05.2018р.)

Тип навчання — це спосіб організації мислей нової діяльності людини. Визначення типу навчання здійснюється на основі аналізу певних структурних елементів:

1) характеру діяльності вчителя в процесі викладання;

2) особливостей запам'ятовування знань учнями;

3) характеру діяльності учнів;

       4) специфіки застосування знань на практиці.