Педагогічна діяльність

Мета атестації: підтвердження  відповідності раніше присвоєної  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

Відкриті уроки

*     Множини та операції над ними. Форма проведення: презентація          

 ( Протокол МК природничо-математичної підготовки №3 від 03.10.12).

         У статті подано методичну розробку з теми « Множини. Операції над множинами ».

        Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

        Наочність – сила, яка розвиває уважність, мислення, надає емоційного забарвлення пізнанню. Завдяки одночасному баченню, слуханню, переживанню і мисленню у свідомості учнів формується емоційна пам’ять. Без формування розвинутої, багатої емоційної пам’яті не може бути й мови про повноцінний розвиток учнів та засвоєння ними матеріалу. Саме тому даний урок я пропоную у вигляді презентації.

*     Логарифмічна функція. Форма проведення: урок – подорож

(Протокол МК природничо-математичної підготовки №6 від 05.01.12)

Робота представлена на обласний огляд-конкурс на кращий інноваційний урок з математики (5 місце).

У статті подано методичну розробку уроку  узагальнення та систематизації знань з теми «Логарифмічна функція», із застосуванням таких форм і методів навчання: робота в групах, гра «Математичне лото», вправа «Броунівський рух», мультимедійні презентації, здійснені міжпредметні звязки з фізикою, хімією, виробництвом.

*     Відстань від прямої до площини. Форма проведення:урок-екскурс.

(Протокол МК природничо-математичної підготовки  №8 від17.03.11)

 У статті подано методичну розробку уроку з теми «Відстань від прямої до площини. Розв’язування вправ». Учням пропонується не лише здобути навички розв’язування різнотипних завдань з даної теми, але й поповнити багаж знань з історії математики про відомих жінок-математиків.

*     Паралельність прямої і площини. Форма проведення: урок –КВК

(Протокол МК природничо-математичної підготовки №4 від 25.11.09) 

У статті подано методичну розробку підсумкового уроку з теми «Паралельність прямої і площини» у формі відомої гри –КВК. Такі уроки варто проводити перед контрольною роботою, оскільки ігрові форми роботи дають можливість  у невимушеній обстановці повторити великий обсяг матеріалу.

  Методична робота

*   Робота з обдарованими учнями. 

(Протокол МК природничо-математичної підготовки № 10 від 19.05.09) робота представлена до участі у науково-практичній конференції «Інновації, творчість та інвестування в майбутнє»

       Першочерговим завданням для викладача, у роботі з обдарованими учнями є:

·        виявити обдарованих учнів;

·     налагодити зв’язки з батьками;

·        знайти шляхи порозуміння з обдарованим ліцеїстом;

·        побудувати власну програму допомоги обдарованому учневі разом з класним керівником, психологом, батьками.

Методичні рекомендації щодо втілення у життя цих завдань ви знайдете у даній статті.

 

*   Стимулювання особистісного розвитку учнів на уроках математики за допомогою інтерактивних технологій.

(Протокол МК природничо-математичної підготовки №3 від 15.10.10)

    Практикуючи не один рік інтерактивні форми навчання, я виявила типи уроків, на яких вони дають найкращі результати, і ті, на яких, їх взагалі не слід використовувати. Розподіл інтерактивних вправ залежно від типу уроку подано у вигляді таблиці. Також у даній роботі наведено алгоритми проведення  деяких інтерактивних вправ.

*   Як педагогу запобігти професійної деформації ?

едагогічні читання, протокол №1 від 08.01.11)

  Якщо людина довго перебуває у професійній ролі, то професія накладає на неї відбиток, відбувається, так звана, професійна деформація. Нерідко професійна деформація накладає такий відбиток на педагога, що навколишнім стає важко спілкуватися за межами сфери, окресленої результатами педагогічної праці.

  В даній статті пропоную кілька прийомів, які можуть сприяти розвитку самокоригування, саморозвитку вчителя та уникнути професійної деформації. 


      *  Тема програми. Геометричні тіла. Об’єми та площі геометричних тіл.

Тема уроку. Розв’язування вправ.

Форма проведення: ділова гра.

( Протокол методичної ради  №  6 від 10 травня 2013 року)

У статті подано методичну розробку уроку узагальнення та систематизації знань з теми «Об’єми та площі поверхонь тіл обертання».

Уроку передує творче домашнє завдання. Оскільки даний урок розроблений для групи мулярів-штукатурів, то вони вирішували завдання, щодо застосування тіл обертання у будівництві. Учні поділені на групи – «фірми», для яких обирають назву та рекламують товари, або послуги «фірми».

На уроці учні працювали у великих групах, також була використана інтерактивна вправа «Асоціативний кущ».


*   Доповідь «Сучасний урок практичні аспекти формування культури майбутніх робітників».

(Протокол  методичної секції  викладачів природничо-математичної підготовки від 12 лютого 2013 року)

У даній статті автор розкриває проблему формування професійної та загальної культури майбутніх робітників через організацію роботи  на уроках та в позаурочний час; умовно виділяє 8 головних аспектів  уроку, що здійснюють значний виховний вплив на учнів.