Педагогічна діяльність

 

Мета атестації: на відповідність раніше присвоєній   кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої категорії»

Відкриті уроки

  • Відкритий урок з української мови на тему «Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови». (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 4  від 27 .12.17  р.).

      Вашій увазі пропонується методична розробка уроку з української мови на тему «Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови». Особливістю даного уроку є системне використання у процесі опрацювання мовного матеріалу внутрішньопредметних зв’язків (з лексикою і фразеологією, культурою мовлення і стилістикою, фонетикою й орфоепією, текстом тощо) та міжпредметних зв’язків (з українською літературою, електротехнікою). Тому в основу дидактичного матеріалу покладені завдання, завдяки яким здійснюється вдосконалення практичних умінь і навичок мовленнєво-комунікативної діяльності учнів.

 

  • Цикл уроків із зарубіжної літератури з теми "Оноре де Бальзак" (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №6    від  21.01.15  р.).
  • Цикл уроків із зарубіжної літератури з теми "Михайло Булгаков" (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №7    від  10.02.16  р.).
  • Цикл уроків із української мови з теми "Орфографічно-пунктуаційний практикум" (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №8    від  15.03.17  р.).

Методична робота

 

  • Нетрадиційні форми проведення засідань методичних комісій.

      Методичні комісії – це одна з форм методичної роботи, яка сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагога. Методична комісія є колегіальним дорадчим органом, який виконує науково-методичний супровід навчального процесу в структурних підрозділах навчально-методичного центру шляхом вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, розробки пропозицій щодо підвищення змісту якості навчання, створення відповідного програмного та інформаційно-методичного забезпечення, дослідно- експериментальної роботи з єдиної науково-методичної проблеми центру. Головне для успішного вирішення навчальних завдань – добре продумана система роботи методичних комісій, а це можливо при чіткому науково обґрунтованому плануванні їх роботи.

  • Використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі.

     Вже давно минули ті часи, коли комп’ютер був «героєм» фантастичного футуристичного роману або інструментом для роботи фахівців вузького кола спеціальностей. Технології розвиваються надто швидко, рівний доступ до інформації отримали мільйони людей, і дійсно, щоб "тримати руку на пульсі" необхідно бігти удвічі швидше! Використання мережевих технологій, як локальних так і глобальних, може суттєво покращити процес навчання та виховання, а з часом і докорінно змінити. Сьогодні комп'ютер став незамінним помічником і у роботі освітян.