Педагогічна діяльність

Мета атестації:  встановлення  13 тарифного розряду.                                                

 Відкриті уроки

- «Накидання розчинової суміші безпосередньо з ящика кельмою» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 8 від 11.03.2014р.)            

Мета  уроку: навчити учнів прийомам нанесення розчинової суміші безпосередньо з ящика кельмою; розвивати в учнів уважність, відчуття відповідальності за якість виконаної роботи; виховувати акуратність, добросовісне відношення до праці, бережливе ставлення до інструменту, обладнань, матеріалів.

- «Влаштування сучасних гіпсокартонних  систем». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 5 від 01.12.2014р.)

Мета уроку: формувати первинні знання, вміння та навички при влаштуванні    сучасних гіпсокартонних  систем; розвивати практичні вміння і навички учнів з теми, навички самоконтролю, раціональної організації робочого місця, увагу та спостережливість; виховувати відповідальне ставлення до якості виконання робіт, вміння працювати в колективі, охайність, спостережливість.

- «Підготовка каменеподібних (цегляних)  поверхонь під обштукатурювання».  (МК ПП будівельної галузі, протокол № 3 від 04.10.2016р.)

Мета  уроку:  навчити  учнів самостійно  оволодіти  вмінням  підготовки  цегляної  поверхні  під  обштукатурювання; розвивати  логічне  мислення,  самостійність  учнів; виховувати  повагу до праці,  обраної  професії,  відповідальність  та  ініціативу.

 

 

         Методична робота

    - «Який він – сучасний учень» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 7 від 03.02.2015р.)

Сучасний учень в цілому нічим не відрізняється від тих, які були раніше. Вони настільки різні, що неможливо сказати, які вони. Дехто надто поінформований - живуть лише своїми турботами, коханням і з навушниками, інші вже в ранньому дитинстві знають, що таке заробляти на хліб. Є ті, хто знає стільки горя, що й дорослому за все життя не пізнати.

- «Особистісний підхід у вихованні учнівської молоді»(МК ПП будівельної галузі, протокол № 4 від 03.11.2015р.)            

Ознаками особистісного підходу стають: готовність дивитися на кожного учня як цікавий, привабливий, загадковий світ, достойний постійного пізнання; впевненість у тому, що кожний вихованець гідний поваги; визнання за кожним права на несхожість, на індивідуальність поглядів, захоплень, інтересів, рис характеру; бачення організації роботи з учнями як взаємодії особистостей, де кожен учасник не тільки ставиться до своїх партнерів, як до особистостей, а й себе відчуває особистістю. Особистісно-діяльнісний підхід у професійній підготовці – це багатомірна, багатоаспектна, багаторівнева ступінчата відкрита структура, що відображає змістовну та процесуальну повноту професійної підготовки учнів, спрямована на розвиток та саморозвиток дитини як автора своєї діяльності.

- «Шляхи підвищення ефективності виробничого навчання». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 8 від 03.03.2016р.)

Під удосконаленням форм виробничого навчання прийнято розуміти способи організації учнівського колективу для навчально-професійної діяльності і способи керівництва цією діяльністю. До основних форм виробничого навчання відносяться фронтальна, бригадна індивідуальна і розвиток навиків умінь безпосередньо на робочому місці шляхом вивчення досвіду новаторів виробництва. Кожна з цих форм має свою структуру побудови занять і відображає зв’язок майстра в/н з учнями.

- «Інноваційні технології – спосіб підвищення пізнавальної активності та професійної компетентності в учнів» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 2 від 14.09.2017р.)

Застосування  майстрами в/н навчально-методичної мультимедіа-інформації  сприяє,  формуванню в учасників педагогічного процесу комунікативних навичок, організації  оперативної консультаційної допомоги. Застосування інформаційних технологій на  уроках сприяє активізації навчальної діяльності учнів, ефективності та наочності процесу  засвоєння інформації, заохочує учнів до поглиблення знань і набуття нових вмінь.

 

Публікація у ЗМІ:

- методична розробка «Ігри на уроках виробничого навчання» з професії «Муляр» ІІ розряду –  Інформаційно-методичний збірник «Вісник»,  2012 , № 3-4.

- Методична розробка уроку з виробничого навчання «Обштукатурювання поверхонь сухими традиційними декоративними штукатурками».  «Вісник» НМЦ ПТО в Закарпатській області,  № 4, 2016р.

-  «Вплив інноваційних технологій на якість знань з виробничого навчання».   «Методичний вісник» ДПТНЗ  «Білківський ПАЛ» № 1,  2017р.

- Методична розробка уроку з виробничого навчання «Підготовка каменеподібних та бетонних поверхонь під обштукатурення».  «Вісник» НМЦ ПТО в Закарпатській області, № 3,  2017р.