Педагогічна діяльність

Мета атестації:  встановлення  13 тарифного розряду.                                                

 Відкриті уроки

- «Вступне заняття. Основи безпеки праці й пожежної безпеки в навчальних майстернях» (методкомісія ПП будівельної промисловості, протокол № 1 від 11.11.2010р).

Завдання одночасному баченню, слуханню, переживанню і мисленню у свідомості учнів формується емоційна пам’ять. Мета уроку: продовжувати поглиблювати інтерес учнів до своєї професії, вдосконалювати уміння творчо працювати, спостерігати, порівнювати. Сприяти виробленню навичок розвитку логіки. Методи проведення: пояснювально – ілюстративний. Обладнання:  плакат, ілюстрації «Сім чудес світу» та «Будинок мрії», зразки знаків безпеки .  

-  «Влаштування марок, дерев’яних, інвентарних металевих маяків по поверхні стін» (методкомісія ПП будівельної промисловості, протокол № 6 від 13.12.2011р).

   Мета уроку: сформувати в учнів практичні  вміння, навички при виконанні робіт даної теми, розвивати пізнавальну активність та самостійність, виховувати відповідальність та взаємодопомогу. Метод проведення уроку: пояснювально-ілюстративний, клоуз-тест, ігровий прийом «Древо мудрості», емпатійне завдання «Ви інспектор».

- «Нанесення шарів високоякісної штукатурки. Розрівнювання розчинової суміші по маяках і марках правилами, напівтерками» (метод комісія ПП будівельної промисловості,  протокол № 7 від 10.01.2012р).

Учні використовують набуті теоретичні знання на практиці. Удосконалюють знання, вміння, навички при виконанні високоякісної штукатурки. Урок проведений у вигляді рольової гри, з застосуванням таких форм і методів навчання: робота в групах (бригадах), конкурси.   

 

 

- «Мурування стін, простінків і кутів із керамічних порожнистих каменів» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 4 від 12.11.2013р.)

 Мета уроку: виявити якість знань та вмінь, що характеризують стан засвоєння учнями технології мурування стін, простінків і кутів із порожнистих каменів; розвивати в учнів увагу, спостережливість, самостійність, пізнавальну активність, навички самоконтролю; формувати в учнів виховання трудової і робочої дисципліни, виховувати творче ставлення до трудового процесу, акуратність в роботі; бережливе ставлення до обладнання, інструменту і економії матеріалів.             

- «Накидання розчинової суміші безпосередньо з ящика кельмою» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 8 від 11.03.2014р.)            

Мета  уроку: навчити учнів прийомам нанесення розчинової суміші безпосередньо з ящика кельмою; розвивати в учнів уважність, відчуття відповідальності за якість виконаної роботи; виховувати акуратність, добросовісне відношення до праці, бережливе ставлення до інструменту, обладнань, матеріалів.

- «Влаштування сучасних гіпсокартонних  систем». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 5 від 01.12.2014р.)

Мета уроку: формувати первинні знання, вміння та навички при влаштуванні    сучасних гіпсокартонних  систем; розвивати практичні вміння і навички учнів з теми, навички самоконтролю, раціональної організації робочого місця, увагу та спостережливість; виховувати відповідальне ставлення до якості виконання робіт, вміння працювати в колективі, охайність, спостережливість.

- «Підготовка каменеподібних (цегляних)  поверхонь під обштукатурювання».  (МК ПП будівельної галузі, протокол № 3 від 04.10.2016р.)

Мета  уроку:  навчити  учнів самостійно  оволодіти  вмінням  підготовки  цегляної  поверхні  під  обштукатурювання; розвивати  логічне  мислення,  самостійність  учнів; виховувати  повагу до праці,  обраної  професії,  відповідальність  та  ініціативу.

 

 

         Методична робота

    - Збірник інструкційно-технологічних карт з професії «Муляр»  ІІ розряду  (методкомісія майстрів виробничого навчання, протокол № 5 від 24.12.2009 р.)

В данний посібник ввійшли дидактичні матеріали:

- інструкційно-технологічні карти (для ознайомлення із інструментами, матеріалами, новими технологіями, демонстрації процесу виконання робіт, супроводу розповіді).

Використання дидактичного матеріала посібника допоможе майстру виробничого навчання підвищити в учнів активність, самостійність, привити навики раціонального використання матеріалів у процесі практичних занять.   

Збірник інструкційно-технологічні карти з професії «Муляр»  ІІІ розряду. 

(методкомісія ПП будівельної промисловості, протокол № 2 від 09.12.2010р)

В даний збірник увійшли матеріали: Інструкційно – технологічні карти ( правила та прийоми виконання мулярської справи).

Використання збірника допомогає майстру виробничого навчання навчити учнів правильно виконувати мулярські роботи.  

 - «Вплив інноваційні технології навчання на активізацію навчальної діяльності учнів» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 6 від 14.01.2014р.)

Педагог є організатором освітнього процесу, мета якого - пробудити і підтримати прагнення учнів до пізнання, спонукало педагогічний колектив шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через використання інновації. Проте питання вплив інноваційних технологій вимагає серйозного науково - методичного підходу, який може забезпечити робота педагогічного колективу над реалізацією нової науково-методичної проблеми.

- «Співпраця майстра виробничого навчання з базовим підприємством – запорука успіху у підготовці кваліфікованого робітника» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 3 від 07.10.2014р.)

Основними завданнями спільної роботи підприємства і ліцею є створення і розвиток навчально-матеріальної бази ліцею, робота з професійної орієнтації, участь підприємства в організації і вдосконаленні навчально-виховного процесу в ліцеї, розподіл випускників і використання їх на виробництві тощо. Співдружність трудових і педагогічних колективів має сприяти обґрунтованому розподілу випускників ліцею відповідно до першочергових потреб у кадрах, ефективному використанню трудових ресурсів, зростанню продуктивності праці молодих робітників, поліпшенню їхньої трудової і професійної підготовки, професійної і консультації, організаційно-методичної роботи.

 - «Який він – сучасний учень» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 7 від 03.02.2015р.)

Сучасний учень в цілому нічим не відрізняється від тих, які були раніше. Вони настільки різні, що неможливо сказати, які вони. Дехто надто поінформований - живуть лише своїми турботами, коханням і з навушниками, інші вже в ранньому дитинстві знають, що таке заробляти на хліб. Є ті, хто знає стільки горя, що й дорослому за все життя не пізнати.

- «Особистісний підхід у вихованні учнівської молоді»(МК ПП будівельної галузі, протокол № 4 від 03.11.2015р.)            

Ознаками особистісного підходу стають: готовність дивитися на кожного учня як цікавий, привабливий, загадковий світ, достойний постійного пізнання; впевненість у тому, що кожний вихованець гідний поваги; визнання за кожним права на несхожість, на індивідуальність поглядів, захоплень, інтересів, рис характеру; бачення організації роботи з учнями як взаємодії особистостей, де кожен учасник не тільки ставиться до своїх партнерів, як до особистостей, а й себе відчуває особистістю. Особистісно-діяльнісний підхід у професійній підготовці – це багатомірна, багатоаспектна, багаторівнева ступінчата відкрита структура, що відображає змістовну та процесуальну повноту професійної підготовки учнів, спрямована на розвиток та саморозвиток дитини як автора своєї діяльності.

- «Шляхи підвищення ефективності виробничого навчання». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 8 від 03.03.2016р.)

Під удосконаленням форм виробничого навчання прийнято розуміти способи організації учнівського колективу для навчально-професійної діяльності і способи керівництва цією діяльністю. До основних форм виробничого навчання відносяться фронтальна, бригадна індивідуальна і розвиток навиків умінь безпосередньо на робочому місці шляхом вивчення досвіду новаторів виробництва. Кожна з цих форм має свою структуру побудови занять і відображає зв’язок майстра в/н з учнями.

- «Інноваційні технології – спосіб підвищення пізнавальної активності та професійної компетентності в учнів» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 2 від 14.09.2017р.)

Застосування  майстрами в/н навчально-методичної мультимедіа-інформації  сприяє,  формуванню в учасників педагогічного процесу комунікативних навичок, організації  оперативної консультаційної допомоги. Застосування інформаційних технологій на  уроках сприяє активізації навчальної діяльності учнів, ефективності та наочності процесу  засвоєння інформації, заохочує учнів до поглиблення знань і набуття нових вмінь.

 

Публікація у ЗМІ:

- методична розробка «Ігри на уроках виробничого навчання» з професії «Муляр» ІІ розряду –  Інформаційно-методичний збірник «Вісник»,  2012 , № 3-4.

- Методична розробка уроку з виробничого навчання «Обштукатурювання поверхонь сухими традиційними декоративними штукатурками».  «Вісник» НМЦ ПТО в Закарпатській області,  № 4, 2016р.

-  «Вплив інноваційних технологій на якість знань з виробничого навчання».   «Методичний вісник» ДПТНЗ  «Білківський ПАЛ» № 1,  2017р.

- Методична розробка уроку з виробничого навчання «Підготовка каменеподібних та бетонних поверхонь під обштукатурення».  «Вісник» НМЦ ПТО в Закарпатській області, № 3,  2017р.