Педагогічна діяльність

 Мета атестації: 2018 р. - встановлення  13 тарифного розряду (майстер в/н); 2019 р. - присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії"                                                                                                

Відкриті уроки

- «Опорядження поверхонь кольоровими декоративними штукатурками, створення набірних і комбінованих фактур. Обштукатурювання поверхонь спеціальними розчиновими сумішами, розчинами на основі сухих штукатурних сумішей» (методкомісія ПП будівельної промисловості, протокол № 6 від 14.04.2011р.)

Учні використовують набуті теоретичні знання на практиці. Удосконалюють  вміння, навички при виконанні декоративної штукатурки. Урок проведений у вигляді фантазій з ігровими елементами: кросворд, конкурс «Весела загадка», конкурс «Ви - інспектор», конкурс «Зроби сам», де застосовується  така форма навчання, як робота в бригадах.   

-  «Кріплення шнура – причалки. Подача, наверстування цегли. Очищення цегли від розчинової суміші, укладання цегли на піддони» (методкомісія ПП будівельної промисловості, протокол № 4 від 11.10.2011р.)

Майстер виробничого навчання показує прийоми кріплення шнура-причалки, подачі, наверстування цегли та очищення її від розчинової суміші, укладання її на піддони. Мета уроку: сформувати в учнів практичні  вміння, навички при виконанні робіт даної теми, розвивати пізнавальну активність та самостійність, виховувати відповідальність та взаємодопомогу. Метод проведення уроку: урок-турнір, гра «Перехресний вогонь», кросворд «Восьминіг», гра «Мікрофон», завдання для практичної роботи. 

 -  «Дозування матеріалів, послідовність і способи приготування розчинових сумішей вручну. Визначення рухомості розчинової суміші стандартним конусом» (методкомісія ПП будівельної промисловості, протокол № 8 від 13.02.2012р.)

Метод проведення заняття: фантазії з ігровими елементами, «Технологічний бій», «Розвяжи кросворд», «Непередбачена ситуація»,  де учні використовують набуті теоретичні знання на практиці. 

- «Влаштування марок і маяків». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 3 від 08.10.2013р.)

         Мета уроку: формування навичок правильної підготовки та організації робочих місць, та володіння технологією влаштування марок і маяків;  виховувати відповідальне ставлення до своєї спеціальності, бажання ознайомлюватись та володіти сучасними технологіями; розвити  в  учнів увагу,  спостережливість,  самостійність,  пізнавальну  активність,  навички  самоконтролю.

- «Опорядження поверхонь кольоровими декоративними штукатурками, створення набірних і комбінованих фактур. Обштукатурення поверхонь спеціальними розчиновими сумішами, розчинами на основі сухих штукатурних сумішей». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 7 від 11.02.2014р.)          

       Мета уроку: оволодіти знаннями, умінням і навичками якісно опоряджувати поверхні кольоровими декоративними, спеціальними розчиновими сумішами, створювати набірні і комбіновані фактури;  розвивати пізнавальні можливості учнів до їх здібностей, самостійність мислення під час роботи; виховувати відповідальність, взаємодопомогу, любов до обраної професії. 

- «Мурування стін, кутів, прилягань , перетину стін з цегли за однорядною (ланцюговою) системою перев’язування швів із традиційних та сучасних матеріалів. Укладання сталевих елементів і деталей мурування». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 7 від 03.02.2015р.)

       Мета уроку: формування навичок правильної підготовки та організації робочих місць, та володіння технологією виконання  мурування за однорядною (ланцюговою) системою перев’язування швів з традиційних та сучасних матеріалів. Укладання сталевих елементів і деталей у мурування; виховувати відповідальне ставлення до своєї спеціальності, бажання ознайомлюватись та володіти сучасними технологіями; розвивати та сприяти підвищенню зацікавленості учнів до професійної підготовки виконання мурування кам’яних конструкцій.

 - «Зняття ділянок старої штукатурки, розшивка щілин і їх обробка, очищення набілу, затирання, перетирання поверхонь, обробка пошкоджень на галтелях, укосах, кутах». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 7 від 02.02.2016р.)

           Мета  уроку: набуття  знань  технологічного  процесу  зняття ділянок старої штукатурки, розшивки щілин і їх обробці, очищенню набілу, затиранню, перетиранню поверхонь, обробці пошкоджень на галтелях, укосах, кутах; розвивати  пізнавальну  активність,  логічне  мислення; виховувати  самостійність,  активність,  наполегливість,  активність,  відповідальність.                                                                               

  - «Лицювання вертикальних поверхонь глазурованими плитками «шов в шов»». (МКПП будівельної галузі, протокол № 7 від 07.02.2017р.)                             

      Мета уроку: сформувати первинні вміння якісного виконання прийомів укладання плитки на вертикальну поверхню з дотриманням правил безпеки праці при облицюванні вертикальних поверхонь керамічними плиткам; розвивати навички учнів під час лицювальних робіт новітніми матеріалами, логічне мислення, самостійність; виховувати культуру спілкування, почуття відповідальності за результат праці, професійної зацікавленості.

 

 - «Способи підготовки цегляних, бетонних та газобетонних поверхонь під обштукатурювання вручну та із застосуванням ручних механізованих  інструментів» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 4 від 01.11.2016 р.)

Мета уроку: сприяти формуванню знань учнів про підготовку поверхонь під обштукатурювання; вчити застосовувати теоретичні знання в професійній діяльності; удосконалювати вміння самостійного прийняття рішень у нових нестандартних навчально-пізнавальних ситуаціях; розвивати в учнів комутативні та професійні навички; удосконалювати вміння працювати з джерелами інформації; розвивати аналітичне, логічне та критичне мислення, пам'ять, увагу, пізнавальну самостійність; виховувати в учнів почуття відповідальності, товариськості, сумлінне ставлення до праці, прагнення до самостійної роботи в рамках соціальної адаптації, інтерес до професії та ділові якості.

- «Портландцемент , його виготовлення та застосування» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 6 від 11.01.2018р.)

 Мета уроку: закріпити знання учнів про портландцемент як основне в’яжуче для мулярних, плиткових і лицювальних робіт, про сировину для його виробництво, хімізацію процесу випалювання сировини,застосування цементу для традиційних та сучасних матеріалів; розвивати наполегливість, творчі і комунікативні здібності учнів; виховувати свідоме ставлення до навчання, розуміння необхідності вивчення загальноосвітніх та спеціальних предметів предметів.

 - «Підготовка дерев’яних поверхонь під обштукатурювання. Способи виготовлення та кріплення дранки» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 6  від 10.01.2019р.)

Мета уроку: узагальнити, систематизувати та закріпити знання учнів з теми; активізація розумової діяльності, розвиток логічного мислення учнів, спритності, дотепності, пізнавального інтересу; виховувати естетичні смаки, сумлінне ставлення до індивідуальної та колективної праці, формувати  трудову дисципліну; застосування інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання.

 

  Методична робота

- Збірник інструкційно-технологічних карт з професії «Штукатур» ІІ розряду,  (методкомісія майстрів виробничого навчання. Протокол № 5 від 24.12.2009 р.)

В даний посібник ввійшли дидактичні матеріали:

-         інструкційно-технологічні карти (для ознайомлення із інструментами, матеріалами, новими технологіями, демонстрації процесу виконання робіт, супровід розповіді).

Використання посібника  допоможе майстру виробничого навчання підвищити в учнів активність, самостійність, розвинути просторову уяву, привити навики раціонального часу та матеріалів використання матеріалів у процесі практичних занять.    

Збірник інструкційно-технологічних карт з професії «Муляр»  ІІ, ІІІ розрядів.

 В даний збірник увійшли інструкційно-технологічні карти.

Використання збірника допомогає майстру виробничого навчання навчити учнів правильно виконувати мулярські роботи.    

 

 

«Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес». (МК  ПП будівельної галузі, протокол № 3 від 08.10.2013р.)

      Інноваційне навчання стимулює активну участь у проблемних ситуаціях, які виникають як перед окремою людиною, так і перед цілим суспільством. Усвідомлення його потреби розширює обрії дидактичних пошуків. Таке навчання пов'язане з творчим пошуком на основі наявного досвіду, тобто з його збагаченням. Найбільш популярними у педагогів професійної освіти  є такі педагогічні технології: інформаційно-розвивальні, діяльнісні, розвивальні, особистісно-орієнтовані. Основними принципами інноваційного розвитку освітнього процесу. Впровадження інноваційних технологій навчання – шлях до підвищення якості професійної освіти, зацікавленості учнів у навчанні. Вони дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання.

- «Групова навчальна діяльність – інструмент продуктивного навчання». (МК  ПП будівельної галузі, протокол № 4 від 12.11.2013р.)

    Групова навчальна діяльність сприяє підвищенню успішності учнів, вирішує багато виховних і розвивальних завдань. Зокрема, це успішне, швидке занурення учня у навчальну діяльність, формування самооцінки та саморегуляції, уміння пристосовуватися до темпу роботи групи, формування в учнів позитивного ставлення до навчання, підготовка їх до спілкування. Робота в групі відкриває широке “поле” вільної діяльності, тобто активності, зорієнтованої на інтереси учня в межах навчальної програми.

- «Технології організації групової навчальної діяльності». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 5 від 10.12.2013р.)

      Групова навчальна діяльність - це форма організації навчання в ма­лих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою за опосеред­кованого керівництва з боку вчителя і в співпраці з учнями. Мета технології групової діяльності - розвиток дитини як суб'єкта навчальної діяльності. У груповій навчальній діяльності формуються колективізм, моральні, гуманні якості особистості.

-  «Який він – сучасний учень» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 7 від 11.02.2014р.)

      Сучасний учень в цілому нічим не відрізняється від тих, які були раніше. Вони настільки різні, що неможливо сказати, які вони. Дехто надто поінформований - живуть лише своїми турботами, коханням і з навушниками, інші вже в ранньому дитинстві знають, що таке заробляти на хліб. Є ті, хто знає стільки горя, що й дорослому за все життя не пізнати.

- «Урок - основна форма виробничого навчання». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 5 від 01.12.2014р.)

       У даній статті розглядається одна з надважливих педагогічних проблем - оптимізація уроку виробничого навчання у навчальних майстернях. Саме у навчальних майстернях закладаються основи майстерності, тут проявляється інтерес і любов до професії, учні привчаються до дисципліни праці, у них виховується потреба у якісному виконанні дорученої роботи. Отже організація процесу виховання та навчання в навчальних майстернях, методично грамотна підготовки і проведення уроків виробничого навчання - найважливіша передумова подальшого вивчення ефективності і якості всього навчального процесу.

- «Сучасні технології навчання та їх використання на уроках виробничого навчання». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 3 від 06.10.2015р.)       

      Сучасний урок, як теоретичного, так і виробничого навчання – це далеко не одноманітна та єдина структурно-змістова схема. Тому кожний педагог визначає для себе ті форми роботи, які для нього найбільш прийнятні, відповідають тій парадигмі, якій він віддає перевагу в роботі.

- «Використання інноваційних технологій на уроках матеріалознавства». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 4 від 03.11.2015р.)

Упровадження у навчальний процес інноваційних технологій навчання – це вимога сучасної освіти. До моменту вступу в ліцей кожен учень має вже деякий запас знань, умінь, певні здібності, розумовий розвиток. Але знання з матеріалознавства для учнів є новими, хоч вони тісно пов’язані з хімією, фізикою, математикою та іншими науками.

- «Особистісний підхід у вихованні учнівської молоді». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 4 від 01.11.2016р.)                                                                           

      Особистісно-діяльнісний підхід у професійній підготовці – це багатомірна, багатоаспектна, багаторівнева ступінчата відкрита структура, що відображає змістовну та процесуальну повноту професійної підготовки учнів, спрямована на розвиток та саморозвиток підлітка як автора своєї діяльності.

«Активізація навчальної діяльності учнів на уроках спецтехнології». (МК ПП будівельної галузі,протокол № 4 від 01.11.2016р.)

Активізації пізнавальної діяльності учнів сприяють позитивне ставлення до навчання, інтерес до навчального матеріалу, позитивні емоційні переживання у навчальній діяльності. Вона залежить і від зв'язку навчання з життям, єдності між інтелектуальною і мовною діяльністю учнів, використання на практиці засвоєних знань, умінь і навичок. Позитивно впливають на неї систематичне повторення засвоєних знань, варіативність і диференціація вправ, роботи для засвоєння складного матеріалу доступними методами.

- «Інноваційні технології як шлях до якісної освіти». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 2 від 14.09.2017р.)

Особлива увага нині стала приділятися впровадженню інформаційних технологій в освітній процес, розгортанню системи освіти на підставі використання найсучасніших інформаційних технологій.

- «Ігрові технології навчання». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 3 від 12.10.2017р.)

Соціально-психологічний вплив гри виявляється в по­доланні учнем страху говоріння, у формуванні культу­ри спілкування, особливо культури ведення діалогу. Гра формує здатність приймати самостійні рішення, оцінюва­ти свої дії та дії інших, сприяє активізації знань. Ігровий підхід не є визначальним способом засвоєння навчального матеріалу, але він значно збагачує педагогіч­ну практику і розширює можливості учнів.

«Готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності». (МК ПП будівельної галузі,протокол № 3 від 12.10.2017р.)

 

Готовність викладача до інноваційної діяльності – комплекс якостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності та її результатів. Використання та впровадження інноваційних педагогічних технологій дає можливість забезпечувати конкурентоспроможність спеціалістів, підготовлених у процесі їх професійного навчання, сприяти підвищенню їх професійної мобільності.

«Інноваційна складова моделі професійної діяльності сучасного педагога професійно-технічної освіти». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 5 від 13.12.2018р.)

       Професіоналізм  педагога – складне динамічне явище, зумовлене багатьма чинниками, які є складовими моделі професійної діяльності сучасного педагога професійно-технічної освіти. Вважаємо, що проектування власної освітньої траєкторії молодого педагога сприяє розвитку готовності до інноваційної діяльності, що є запорукою його професійного розвитку.

- «Роль викладача та майстра виробничого навчання у самореалізації та самоствердженні учнів» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 6 від 11.01.2018р.)

Сьогодні сучасне суспільство потребує не вузьких спеціалістів – носіїв окремих виробничих функцій, а у всебічно розвинених соціально активних особистостях, які мають фундаментальну наукову освіту, багату внутрішню культуру. Не дивлячись на те, що для будь-якого кваліфікованого спеціаліста необхідні глибокі знання, для педагогічної діяльності викладача та майстра виробничого навчання особливо важливі професійно значущі особистісні якості.