Педагогічна діяльність

 Мета атестації:  встановленовлення  13 тарифного розряду.

                                                                                                    

Відкриті уроки

- «Опорядження поверхонь кольоровими декоративними штукатурками, створення набірних і комбінованих фактур. Обштукатурювання поверхонь спеціальними розчиновими сумішами, розчинами на основі сухих штукатурних сумішей» (методкомісія ПП будівельної промисловості, протокол № 6 від 14.04.2011р.)

Учні використовують набуті теоретичні знання на практиці. Удосконалюють  вміння, навички при виконанні декоративної штукатурки. Урок проведений у вигляді фантазій з ігровими елементами: кросворд, конкурс «Весела загадка», конкурс «Ви - інспектор», конкурс «Зроби сам», де застосовується  така форма навчання, як робота в бригадах.   

-  «Кріплення шнура – причалки. Подача, наверстування цегли. Очищення цегли від розчинової суміші, укладання цегли на піддони» (методкомісія ПП будівельної промисловості, протокол № 4 від 11.10.2011р.)

Майстер виробничого навчання показує прийоми кріплення шнура-причалки, подачі, наверстування цегли та очищення її від розчинової суміші, укладання її на піддони. Мета уроку: сформувати в учнів практичні  вміння, навички при виконанні робіт даної теми, розвивати пізнавальну активність та самостійність, виховувати відповідальність та взаємодопомогу. Метод проведення уроку: урок-турнір, гра «Перехресний вогонь», кросворд «Восьминіг», гра «Мікрофон», завдання для практичної роботи. 

 -  «Дозування матеріалів, послідовність і способи приготування розчинових сумішей вручну. Визначення рухомості розчинової суміші стандартним конусом» (методкомісія ПП будівельної промисловості, протокол № 8 від 13.02.2012р.)

Метод проведення заняття: фантазії з ігровими елементами, «Технологічний бій», «Розвяжи кросворд», «Непередбачена ситуація»,  де учні використовують набуті теоретичні знання на практиці. 

- «Влаштування марок і маяків». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 3 від 08.10.2013р.)

         Мета уроку: формування навичок правильної підготовки та організації робочих місць, та володіння технологією влаштування марок і маяків;  виховувати відповідальне ставлення до своєї спеціальності, бажання ознайомлюватись та володіти сучасними технологіями; розвити  в  учнів увагу,  спостережливість,  самостійність,  пізнавальну  активність,  навички  самоконтролю.

- «Опорядження поверхонь кольоровими декоративними штукатурками, створення набірних і комбінованих фактур. Обштукатурення поверхонь спеціальними розчиновими сумішами, розчинами на основі сухих штукатурних сумішей». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 7 від 11.02.2014р.)          

       Мета уроку: оволодіти знаннями, умінням і навичками якісно опоряджувати поверхні кольоровими декоративними, спеціальними розчиновими сумішами, створювати набірні і комбіновані фактури;  розвивати пізнавальні можливості учнів до їх здібностей, самостійність мислення під час роботи; виховувати відповідальність, взаємодопомогу, любов до обраної професії. 

- «Мурування стін, кутів, прилягань , перетину стін з цегли за однорядною (ланцюговою) системою перев’язування швів із традиційних та сучасних матеріалів. Укладання сталевих елементів і деталей мурування». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 7 від 03.02.2015р.)

       Мета уроку: формування навичок правильної підготовки та організації робочих місць, та володіння технологією виконання  мурування за однорядною (ланцюговою) системою перев’язування швів з традиційних та сучасних матеріалів. Укладання сталевих елементів і деталей у мурування; виховувати відповідальне ставлення до своєї спеціальності, бажання ознайомлюватись та володіти сучасними технологіями; розвивати та сприяти підвищенню зацікавленості учнів до професійної підготовки виконання мурування кам’яних конструкцій.

 - «Зняття ділянок старої штукатурки, розшивка щілин і їх обробка, очищення набілу, затирання, перетирання поверхонь, обробка пошкоджень на галтелях, укосах, кутах». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 7 від 02.02.2016р.)

           Мета  уроку: набуття  знань  технологічного  процесу  зняття ділянок старої штукатурки, розшивки щілин і їх обробці, очищенню набілу, затиранню, перетиранню поверхонь, обробці пошкоджень на галтелях, укосах, кутах; розвивати  пізнавальну  активність,  логічне  мислення; виховувати  самостійність,  активність,  наполегливість,  активність,  відповідальність.                                                                               

  - «Лицювання вертикальних поверхонь глазурованими плитками «шов в шов»». (МКПП будівельної галузі, протокол № 7 від 07.02.2017р.)                             

      Мета уроку: сформувати первинні вміння якісного виконання прийомів укладання плитки на вертикальну поверхню з дотриманням правил безпеки праці при облицюванні вертикальних поверхонь керамічними плиткам; розвивати навички учнів під час лицювальних робіт новітніми матеріалами, логічне мислення, самостійність; виховувати культуру спілкування, почуття відповідальності за результат праці, професійної зацікавленості.

 

  Методична робота

- Збірник інструкційно-технологічних карт з професії «Штукатур» ІІ розряду,  (методкомісія майстрів виробничого навчання. Протокол № 5 від 24.12.2009 р.)

В даний посібник ввійшли дидактичні матеріали:

-         інструкційно-технологічні карти (для ознайомлення із інструментами, матеріалами, новими технологіями, демонстрації процесу виконання робіт, супровід розповіді).

Використання посібника  допоможе майстру виробничого навчання підвищити в учнів активність, самостійність, розвинути просторову уяву, привити навики раціонального часу та матеріалів використання матеріалів у процесі практичних занять.    

Збірник інструкційно-технологічних карт з професії «Муляр»  ІІ, ІІІ розрядів.

 В даний збірник увійшли інструкційно-технологічні карти.

Використання збірника допомогає майстру виробничого навчання навчити учнів правильно виконувати мулярські роботи.    

 

 

«Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес». (МК  ПП будівельної галузі, протокол № 3 від 08.10.2013р.)

      Інноваційне навчання стимулює активну участь у проблемних ситуаціях, які виникають як перед окремою людиною, так і перед цілим суспільством. Усвідомлення його потреби розширює обрії дидактичних пошуків. Таке навчання пов'язане з творчим пошуком на основі наявного досвіду, тобто з його збагаченням. Найбільш популярними у педагогів професійної освіти  є такі педагогічні технології: інформаційно-розвивальні, діяльнісні, розвивальні, особистісно-орієнтовані. Основними принципами інноваційного розвитку освітнього процесу. Впровадження інноваційних технологій навчання – шлях до підвищення якості професійної освіти, зацікавленості учнів у навчанні. Вони дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання.

- «Групова навчальна діяльність – інструмент продуктивного навчання». (МК  ПП будівельної галузі, протокол № 4 від 12.11.2013р.)

    Групова навчальна діяльність сприяє підвищенню успішності учнів, вирішує багато виховних і розвивальних завдань. Зокрема, це успішне, швидке занурення учня у навчальну діяльність, формування самооцінки та саморегуляції, уміння пристосовуватися до темпу роботи групи, формування в учнів позитивного ставлення до навчання, підготовка їх до спілкування. Робота в групі відкриває широке “поле” вільної діяльності, тобто активності, зорієнтованої на інтереси учня в межах навчальної програми.

- «Технології організації групової навчальної діяльності». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 5 від 10.12.2013р.)

      Групова навчальна діяльність - це форма організації навчання в ма­лих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою за опосеред­кованого керівництва з боку вчителя і в співпраці з учнями. Мета технології групової діяльності - розвиток дитини як суб'єкта навчальної діяльності. У груповій навчальній діяльності формуються колективізм, моральні, гуманні якості особистості.

-  «Який він – сучасний учень» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 7 від 11.02.2014р.)

      Сучасний учень в цілому нічим не відрізняється від тих, які були раніше. Вони настільки різні, що неможливо сказати, які вони. Дехто надто поінформований - живуть лише своїми турботами, коханням і з навушниками, інші вже в ранньому дитинстві знають, що таке заробляти на хліб. Є ті, хто знає стільки горя, що й дорослому за все життя не пізнати.

- «Урок - основна форма виробничого навчання». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 5 від 01.12.2014р.)

       У даній статті розглядається одна з надважливих педагогічних проблем - оптимізація уроку виробничого навчання у навчальних майстернях. Саме у навчальних майстернях закладаються основи майстерності, тут проявляється інтерес і любов до професії, учні привчаються до дисципліни праці, у них виховується потреба у якісному виконанні дорученої роботи. Отже організація процесу виховання та навчання в навчальних майстернях, методично грамотна підготовки і проведення уроків виробничого навчання - найважливіша передумова подальшого вивчення ефективності і якості всього навчального процесу.

- «Сучасні технології навчання та їх використання на уроках виробничого навчання». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 3 від 06.10.2015р.)       

      Сучасний урок, як теоретичного, так і виробничого навчання – це далеко не одноманітна та єдина структурно-змістова схема. Тому кожний педагог визначає для себе ті форми роботи, які для нього найбільш прийнятні, відповідають тій парадигмі, якій він віддає перевагу в роботі.

- «Особистісний підхід у вихованні учнівської молоді». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 4 від 01.11.2016р.)                                                                           

      Особистісно-діяльнісний підхід у професійній підготовці – це багатомірна, багатоаспектна, багаторівнева ступінчата відкрита структура, що відображає змістовну та процесуальну повноту професійної підготовки учнів, спрямована на розвиток та саморозвиток підлітка як автора своєї діяльності.

- «Інноваційні технології як шлях до якісної освіти». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 2 від 14.09.2017р.)

Особлива увага нині стала приділятися впровадженню інформаційних технологій в освітній процес, розгортанню системи освіти на підставі використання найсучасніших інформаційних технологій.

- «Ігрові технології навчання». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 3 від 12.10.2017р.)

Соціально-психологічний вплив гри виявляється в по­доланні учнем страху говоріння, у формуванні культу­ри спілкування, особливо культури ведення діалогу. Гра формує здатність приймати самостійні рішення, оцінюва­ти свої дії та дії інших, сприяє активізації знань. Ігровий підхід не є визначальним способом засвоєння навчального матеріалу, але він значно збагачує педагогіч­ну практику і розширює можливості учнів.

- «Роль викладача та майстра виробничого навчання у самореалізації та самоствердженні учнів» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 6 від 11.01.2018р.)

Сьогодні сучасне суспільство потребує не вузьких спеціалістів – носіїв окремих виробничих функцій, а у всебічно розвинених соціально активних особистостях, які мають фундаментальну наукову освіту, багату внутрішню культуру. Не дивлячись на те, що для будь-якого кваліфікованого спеціаліста необхідні глибокі знання, для педагогічної діяльності викладача та майстра виробничого навчання особливо важливі професійно значущі особистісні якості.