«Роль викладача та майстра виробничого навчання у самореалізації та самоствердження учнів». Мета цього семінару підвищити рівень поінформованості педагогів про різні види поведінки можливі причини виникнення, особливості профілактичної та колекційної роботи негативної поведінки в учнів. (протокол №3 від 11.10.2016)

Засідання «Педагогічної кав′ярні» – «Інтерактивні технології – технології співпраці». Мета – підвищення якості знань учнів, завдяки впровадженню інноваційних технологій в навчальний процес. (протокол №9 від 07.05.2017)

З досвіду роботи «Використання активних форм і методів навчання та формування їх в учнів ЗП(ПТ)О при викладанні спецпредметів». Досвід моєї роботи показує, що монологічні підходи у висвітлені матеріалу уже не стимулюють учнів до активного сприйняття понятійного апарату, не розвивають мислення та уяву, не прищеплюють навички роботи з пошуку нових джерел знань. .  Викладач спецтехнології основну мету своєї роботи з учнями повинен вбачати в тому, щоб не тільки ознайомити їх з основами теорії обраної професії, а й розвивати  критичне мислення, вміння спілкуватися, брати активну участь у процесі практичного опанування своєї професії. Активне мотивоване оволодівання учнями системою знань і способів діяльності визначається значною мірою тим, як викладач організовує їх навчальну діяльність, які її структура і характер. (протокол №3 від 09.10.2018)