Педагогічна діяльність

Мета атестації: на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання  «старший викладач».

«Будова зварювального автомата» (Протокол МК електротехнічних дисциплін №7 від  11.02.2016 р.)    

Методична розробка бінарного уроку з предмету «Обладнання і технології зварювальних робіт» та виробничого навчання, дає можливість більш досконало вивчити матеріал, використовуючи  інтерактивні методи навчання.

 «Зварювальні дефекти» (Протокол МК електротехнічних дисциплін №9 від  8.04.2015)        

       Дана  методична розробка уроку дає  можливість, за допомогою інтерактивних методів навчання,  узагальнити та систематизувати знання учнів з теми програми, закріпити вміння виявляти зовнішні та внутрішні дефекти та способи їх усунення.

 «Лівий і правий способи зварювання» (Протокол МК електротехнічних дисциплін №2 від  11.09.2014)    

       При проведенні таких уроків теоретичний матеріал засвоюється краще під час практичних дій, тому навчальна інформація стає більш доступною і зрозумілою. На уроці використані такі  інтерактивні методи навчання – робота у малих групах, ігрові форми навчання.

"Проїзд перехресть"  (Протокол МК електротехнічних дисциплін №4 від  10.11.2015)      

    Дана  методична розробка полягає в тому, що викладач використовує інноваційні педагогічні технології, інтерактивні тв ігрові методи навчання, виклад матеріалу супроводжується мультимедійними супроводом. 

 "Регулювання дорожнього руху сигналами світлофорів"  (Протокол МК електротехнічних дисциплін №3 від  10.11.2016)   

   Для регулювання руху транспортних засобів та пішоходів широко застосовують світлофори, які дозволяють підвищити пропускну здатність доріг і перехресть та скоротити кількість дорожньо-транспортних пригод. Тому тема «Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів світлофорів» є важливою при підготовці водіїв транспортних засобів.

  

 Методична розробка уроку з ОТЗР «Гасоріз».

Метою даного уроку є: формування в учнів знань: призначення і будови гасоріза, домогтися засвоєння основних принципів роботи обладнання; розвиток творчої активності учнів; виховання свідомого ставлення до навчання, наполегливості у досягненні мети. 

Методична  мета – удосконалення методики проведення уроків з використанням інтерактивних методів і демонстрація використання сучасних інноваційних технологій при викладанні спец. предметів; підвищення оперативності контролю, індивідуалізації навчання, як засобу впровадження особистісно орієнтованих технологій в освітній процес.

Методична розробка уроку з ОТЗР «Різання металу різного профілю».

       При проведенні таких уроків теоретичний матеріал засвоюється краще під час практичних дій, тому навчальна інформація стає більш доступною і зрозумілою. На уроці використані такі  інтерактивні методи навчання – робота у малих групах, ігрові форми навчання.

Методична розробка уроку з ПДР "Регулювання руху сигналами світлофорів".

    Дана  методична розробка полягає в тому, що викладач використовує інноваційні педагогічні технології, інтерактивні та ігрові методи навчання, виклад матеріалу супроводжується мультимедійними супроводом. 

Методична розробка уроку з ПДР "Буксирування і експлуатація транспортних составів".

Дана  методична розробка полягає в тому, що викладач використовує інноваційні педагогічні технології, інтерактивні та ігрові методи навчання, виклад матеріалу супроводжується мультимедійними супроводом. 

Методична розробка уроку з ОТЗР «Розрізуваність металів».

Методична розробка уроку з предмету «Обладнання і технології зварювальних робіт» , дає можливість більш досконало вивчити матеріал, використовуючи ігрові форми навчання для активізації навчальної діяльності учнів .

Методична робота

   

Круглий стіл « Правильно обраний тип уроку – шлях до якісного проведення навчання», протокол №2 від 11.09.2013

З досвіду роботи «Анкетування. Методика складання анкет і їх використання для активізації навчальної діяльності учнів»,  протокол №4 від 13.11.2013 р.

З досвіду роботи «Методи вивчення рівня знань учнів і способи їх покращення», протокол №4 від 12.11.2014 р.

Доповідь «Склад  електронного підручника», протокол №7 від 12.02.2014 р.

Доповідь «Склад комплексного навчального-методичного забезпечення», протокол №7 від 11.02.2015 р.

«Методи вивчення рівня знань учнів і способи його покращення», протокол №4 від 11.11.2015р.

«Імідж сучасного педагога», протокол №6 від 13.01.2016р

Підведення підсумків  тижня професії «Електрогазозварник», протокол №8  від 09.03. 2016р.

«Вимоги до виступів», протокол №9 від 9.04.2016р.

"Сучасний урок – спільна творчість викладача і учнів" , протокол №3  від 12.01.17 р. 

 

З досвіду роботи «Педагогічна технологія її відповідність деяким основним методологічним вимогам»,  протокол №4 від 14.11.2017 р.

З досвіду роботи «Інноваційний потенціал педагога», протокол №13 від 08.05.2018 р.

У доповіді розкрито позитивну роль інтерактивних методів навчання при вивченні спецпредметів, їх інновацію, цікавість здобувачів освіти  до вивчення спецпредметів, зв’язок з життям та іншими предметами, розвиток творчих здібностей та креативного мислення. Застосування на уроках інтерактивних методів навчання в поєднанні з іншими формами навчальної діяльності допомагає не тільки кращому засвоєнню матеріалу, а й вчить здобувачів освіти  використовувати набуті знання й досвід, пов’язуючи їх з реальними життєвими ситуаціями. Це сприяє формуванню життєвої компетентності здобувачів освіти, що і є одним з основних завдань сучасної освіти. 

З досвіду роботи «Використання дидактичних ігор під час вивчення спец. технології», протокол №9 від 12.03.2018 р.

У доповіді розкрито позитивну роль інтерактивних методів навчання при вивченні предметів професійної підготовки, їх інновацію, цікавість учнів до вивчення предметів, розвиток творчих здібностей та креативного мислення. Застосування на уроках інтерактивних методів навчання в поєднанні з іншими формами навчальної діяльності допомагає не тільки кращому засвоєнню матеріалу, а й вчить учнів використовувати набуті знання й досвід, пов’язуючи їх з реальними життєвими ситуаціями. Це сприяє формуванню життєвої компетентності учнів, що і є одним з основних завдань сучасної освіти

Доповідь «Шляхи і методи впровадження в навчальний процес ІКТ», 2019 р.

 У доповіді висловлено свою думку, відносно інноваційних технологій в навчальному процесі, зауважено, що освітній простір не може існувати без інноваційних технологій, це вимоги часу. Учні сьогодні хочуть чогось нового, прогресивного, адже вони краще сприймають інформацію через гаджети, смартфони, мультимедійній презентації, відеофільми тощо. Тому так важливо використовувати новітні технології з користю, з кращим засвоєнням знань учнів і спонукати їх до самостійного навчання не тільки спецпредметів, але й інших дисциплін. 

Доповідь «Використання між предметних зв’язків при викладанні спецпредметів», 2019 р.

Доповідь «Використання нетрадиційних методів навчання на уроках професійно-теоретичної підготовки», 2020 р.

Доповідь «Проектування і методика проведення ділової гри на уроці», 2020р.

Доповідь «Наукова організація праці викладача», 2021р.

   У виступі було висловлено свою думку, відносно інноваційних технологій в освітньому просторі, зауважено, що освітній простір не може існувати без інноваційних технологій - це вимоги часу. Здобувачі освіти сьогодні хочуть чогось нового, прогресивного, адже вони краще сприймають інформацію через гаджети, смартфони, мультимедійній презентації, відеофільми тощо. Тому так важливо використовувати новітні технології з користю, з кращим засвоєнням знань учнів і спонукати їх до самостійного навчання. 

Круглий стіл  «Змінюй своє негативне ставлення до інших», 2017 р.

Круглий стіл "Сучасний урок – спільна творчість викладача і учнів", протокол №3від 12.01.20 р. 

Круглий стіл  «Сім простих способів зробити кожен урок цікавим і корисним», протокол №10 від 11.05.2021р