Педагогічна діяльність
 
Методичні напрацювання:                                                                            

           Тема уроку. Складні випадки правопису мякого знака, апострофа, великої літери.

Особливість уроку полягає в тому, що викладач у творчо-ігровій формі перевіряє всі знання, навички і вміння, набуті і засвоєні. Конспект містить добірку вправ, які допоможуть урізноманітнити форми роботи на уроці, сприятимуть створенню атмосфери зацікавленості, творчої співпраці вчителя та учня. Пропонований матеріал може використовуватися і як індивідуальні завдання при підготовці до олімпіад та конкурсів з української мови.

Мета:

навчальна:

- систематизувати й поглибити знання учнів про норми української орфоепії, орфографії;

- виробляти й удосконалювати уміння знаходити орфографічні помилки у писемному мовленні;

      - формувати вміння змістовно й відповідно до норм літературної мови висловлюватися, користуючись словниками;

розвивальна:                 

- розвивати навички правопису мякого знака,  апострофа та великої літери;

- розвивати зорову та слухову пам'ять, логічне мислення, дикцію, самоосвітню, суспільну, мотиваційну компетентності учнів та формувати їхнє свідоме ставлення до навчання, усвідомлення необхідності оволодіння орфографічними нормами української літературної мови;

виховна:

- виховувати увагу до художнього слова та повагу до його творців;

- заохочувати учнів до вивчення української мови;

- зміцнювати віру учнів у власні можливості, викликати в них задоволення від пізнання світу;

 -  допомагати учням самовиражатися та самоутверджуватися.

Методична: удосконалення форм і методів вивчення рідної мови; формування національно-патріотичного виховання у розвитку особистості.

Методична робота

 

Публікації у ЗМІ

   „Лихослів’я і боротьба з ним” - Інформаційно-методичний збірник «Вісник»,   № 2, 2013р.

   Збірка „І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій…”  2014 рік. Біров О.І., Гудь Н.І. Методична розробка бінарного уроку з української літератури та англійської мови на тему: „Козацтво. Спогади про старожитню Україну. Запорізьке козацтво в поезії Тараса Шевченка „До Основ’яненка”           

         «Мовознавчий турнір. Словосполучення і речення. Синтаксичні зв’язки в них. Граматична основа речення» - Інформаційно-          методичний  збірник «Вісник»,  2014, № 3

        Збірка Творчі здобутки (з досвіду роботи педагогічних працівників ЗП(ПТ)О), 2017 р. Методична розробка «Складні випадки правопису м’якого знака, апострофа, великої літери».

       Збірка Обмін досвідом – ключ до знань (з досвіду роботи педагогічних працівників ЗП(ПТ)О), 2018 р. «Національно-патріотичне виховання учнів на уроках української мови та літератури та в позаурочний час».

      Робота у складі творчої групи з розробки Збірника завдань з української мови за професійним спрямуванням (куратор – металообробного, автомобільного та сільськогосподарського напрямків) 2015-2017 р.

      На Методичному порталі розміщено методичну розробку уроку української мови на тему «Система частин мови, спільне й відмінне в них. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників» - сертифікат №44395 від 15.03.2016р.

      Участь у конкурсах, оглядах: конкурс методичних комісій суспільно-гумунітарної підготовки та класних керівників.

Участь у семінарі-тренінгу «Удосконалення професійної компетентності педагогів ПТНЗ з використання інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів мережі Інтернет» - сертифікат №66-08-11-2017-НМЦ ПТО

Участь у вебінарі «Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет-сервісів» - свідоцтво ТОВ «Освітній проект» «На Урок» № В1-58251 від 25.03.2018р.

 

  • Навчання з опанування технологій дистанційного навчання - Google Classroom, Zoom, Google Disk (2 год.), НМЦ ПТО у Закарпатській області, сертифікат №242-01-04-2020.

Виступи на педагогічних радах:

Використання міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі. (Протокол № 6 від 06.05.2015р.)

Метод проектів, як один із засобів підвищення творчого потенціалу учнів. (Протокол № 3 від 02.11.2015р.)

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури. (Протокол № 3 від 01.01.2018р.)

Спільне засідання МК «Взаємозв’язок між загальноосвітньою та професійною підготовкою».

«Професійна майстерність викладача – необхідна умова у роботі з учнями». (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №5 від 21.11.2018р.)