Педагогічна діяльність

Методична розробка уроку виробничого навчання «Зварювання прямолінійних стикових швів»

(протокол №5 засідання методичної комісії електротехнічних дисциплін  від 16.03.2011)

 Урок розроблено із застосуванням нетрадиційних методів навчання, а саме:

{C}-         для актуалізації знань учнів використано гру «Хто швидше?»;

{C}-         для закріплення вивченого матеріалу застосовано групову форму роботи, використано метод аналізу конкретних виробничих ситуацій. Це сприяє розвитку критичного та аналітичного мислення учнів, професійної самостійності, уміння бачити проблеми і знаходити правильні технічні рішення у нестандартних ситуаціях.

Методична розробка уроку виробничого навчання «Опрацювання навичок складання деталей під зварювання з дотриманням одинакових зазорів. З’єднання.»

(протокол засідання методичної секції педагогічних працівників металообробки (електрогазозварник) від 24.10.2013)

            Вашій увазі пропонується методична розробка бінарного уроку виробничого навчання з професії «Електрогазозварник» (2 розряд). Практика свідчить, що продуманий і правильно проведений урок з елементами гри дає найкращі результати у формуванні практичних навичок. Поточний інструктаж проводиться за участю двох майстрів один з яких виконує роль «головного інженера» заводу – замовника робітничих кадрів. На уроці широко застосовано ігрові технології навчання, що сприяє психологічному розвантаженню  та активізації пізнавальної діяльності учнів.

Відкритий урок з професії  «Електрогазозварник». Методична мета «Формування творчої особливості  учня на уроках виробничого навчання. Протокол № 5 від 09.12.2016 року.

Відкритий урок з професії «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів». Тема «Дугове наплавлення  валиків у нижньому положенні». Протокол № 5 від 28.11.2017 року.

Відкритий урок з професії «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів». Тема «Зварювання кутових швів». Протокол від 12.02.2019 року.

Методична робота

Збірник інструкційно-технологічних карт з професії «Електрогазозварник» ІІ - ІV розряду

   В даний посібник увійшли дидактичні матеріали :

-   контрольні запитання для оперативного контролю знань учнів;

-   інструкційно - технологічні карти (для ознайомлення із приладами, інструментами, матеріалами, новітніми технологіями, з новим електрогазозварним  обладнанням, демонстрації процесу виконання робіт, супроводу розповіді).

В кінці посібника розміщений список використаної літератури, яку майстер виробничого навчання може використати при підготовці до проведення виробничого навчання.

Використання дидактичного матеріалу посібника допоможе майстру виробничого навчання підвищити у учнів активність і самостійність, розвинути просторову уяву, привити навики раціонального використання матеріалів та правильного користування апаратом і обладнанням у процесі практичних занять.

Участь у методичній секції педагогічних працівників зварювальний професій ЗП(ПТ)О на  тему «Використання інструкційно-технологічних карт під час проведення уроків виробничого навчання».(2018 р.)

Публікації у ЗМІ

Методична розробка бінарного уроку виробничого навчання «Складання деталей під зварювання з дотриманням з однакових зазорів. З’єднання.» Інформаційно-методичний збірник «Вісник» № 1, 2014

Методична розробка  уроку виробничого навчання «Виправлення та згинання металу». Інформаційно-методичний збірник «Вісник» № 3, 2018