ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Методична розробка уроку виробничого навчання «Технічне обслуговування та ремонт різних типів реле»

( протокол №2  засідання метод комісії ПП  електротехнічних дисциплін від 14.09.2011 )

Майстер виробничого навчання  формує технологічні прийоми знаходження та усунення пошкоджень різних типів реле, перевірки їх працездатності, вчить безпечним прийомам роботи при виконанні технічного обслуговування та ремонту реле, знайомить з новітніми технологіями. При закріпленні навчального матеріалу використано метод аналізу конкретних виробничих ситуацій, що дозволяє виховувати в учнів  здатність до узагальнення висновків, привчає  до самостійних пошукових і дослідницьких дій.

В ході уроку використані ігрові прийоми «Технологічний бій», та «Експрес- майстерня».

 

Методична розробка уроку виробничого навчання «З’єднання алюмінієвих і мідних жил»

( протокол №3  засідання метод комісії ПП  електротехнічних дисциплін від 23.10.2013 )

Урок розроблено з використанням ігрових технологій навчання. Під час вступного інструктажу застосовані  вправи «Мікрофон» та «Клоуз-тест»; інструктаж з охрони праці проведено у формі ділової гри «Ви - іспектор»; на завершальному етапі уроку, під час заключного інструктажу, використана бліц-вправа «Так-ні».

Проведення відкритого уроку Методична мета: «Застосування сучасних технічних засобів на уроках виробничого навчання.»

 

Протокол №8 від 09.03.16

Проведення відкритого уроку з виробничого навчання у групі другого року навчання з професії «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування». Методична мета: «Впровадження диференціального підходу на уроках виробничого навчання».

 

Протокол №3 від 11.10.2016

Проведення відкритого уроку з виробничого навчання у групі третього року навчання з професії «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування». Методична мета: «Впровадження диференціального підходу на уроках виробничого навчання».

Протокол №7 від 13.02.2018

Проведення відкритого уроку з виробничого навчання у групі першого року навчання з професії «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування». Методична мета: «Впровадження диференціального підходу на уроках виробничого навчання».

 

Протокол №7 від 12.02.2019

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Індивідуалізація та диференціація процесу виробничого навчання

(протокол № 2 засідання методкомісії ПП електротехнічних дисциплін від 12.09.2012)

 

У дані роботі розкрито методи впровадження індивідуального та диференціального підходу до учнів на уроках виробничого навчання через застосування групової та ланкової  форми роботи, індивідуальні самостійні роботи, заняття у гуртках технічної творчості.

Круглий стіл «Формування творчих і пізнавальних здібностей учнів з використанням технології розвитку критичного мислення».

 

Протокол №3 від 14.10.15

Міні-конференція. «Інноваційні технології як шлях до якісної освіти».

 

Протокол №6 від 13.01.16

Круглий стіл «Поєднання традиційних та сучасних технологій навчання для  підвищення якості професійної освіти.»

Протокол №4 від 8.11.2016

Проведення тижня професії «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування».

 

Протокол №8 від 07.03.2017

Проведення тижня «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування». (19-23.02.2018)

Протокол №7 від 13.02.2018

Проблемний стіл «Сучасні підлітки і навчання. Психологічні труднощі у навчанні підлітків».

Протокол №8 від 13.03.2018

Тиждень «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування». (18-22.02.2019)

Протокол №7 від 12.02.2019

Участь у роботі круглого стілу «Ефективне виховання без покарання».

Протокол №8 від 12.03.2019

З досвіду роботи: «Згуртування колективу групи як запорука успішної взаємодії».

Протокол № 9 від 09.04.2019