ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

            Методична розробка уроку виробничого навчання «Технологія перевірки і ремонту проміжних реле різного призначення».

            (Протокол №3 засідання МК електротехнічних дисциплін від 07.10.2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особливість уроку полягає у тому, що майстер виробничого навчання ознайомлює учнів з новітніми підходами до організації навчання електромонтерів, технології перевірки і ремонту проміжних реле різного призначення. Під час уроку використані ігрові прийоми «Незакінчені речення», «Чорна скриня».

             Методична розробка уроку виробничого навчання «розгляд схем та підключення електровимірювальних приладів».

            (Протокол №4 засідання методичної ради ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» від 24.04.2013)

            Методична розробка уроку виробничого навчання з теми «Розгляд схем та підключення електровимірювальних приладів» з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (3 розряд). Майстер виробничого навчання ознайомлює учнів з новітніми підходами до організації навчання електромонтерів, розгляд схем та підключення електровимірювальних приладів, перетворюючи традиційний урок в ігровий і робить процес навчання  цікавим та ефективним

МЕТОДИЧНА РОБОТА

З досвіду роботи «Впровадження ігрових педагогічних технологій у навчально – виробничий процес»

            (Протокол №5 засідання МК електротехнічних дисциплін від 25.12.2012)                                                                                                                                                                                                                                                                          

            Найефективнішим способом навчити учнів мислити творчо є гра, і особливо гра розвиваюча. Дослідження психологів показують,що продуктивному творчому мисленню сприяє оволодіння спеціальними способами. До таких способів належать:виділення протилежних властивостей, пошук аналогій, асоціювання понять, ставлення запитаннь, переформулювання, генерування ідей, зміна альтернативи, комбінування.

      Саме курс «Розвиваючі ігри»дозволяє так детально і послідовно вирішувати проблему розвитку розумових здібностей та психічних особливостей учнів для того, щоб вдосконалити розвивальну мету кожного уроку.

            З досвіду роботи «Виховна робота майстра виробничого навчання»

            (Протокол №10 засідання МК професійно-практичної підготовки від 12.05.2011)                                                                                                                                                                                                                                                                          

            Майстер виробничого навчання, як і інші іженерно – педагогічні працівники, повивен враховувати, що виховний процес базується на принципах учнівського самоврядування, передбачає відносини взаємного довір'я і поваги викладача, майстра та учнів, їхню спільну відповідальнісьть за справи коллективу, за долю кожного його члена. Виховна робота повинна відповідати рівню розвитку юнаків і дівчат, умовам, в яких вони живуть і працюють. Тому, плануючи виховну роботу з учнями, слід включати в план цілком конкретні заходи колективного та індивідуального характеру.

 

            Для того, щоб виховна робота за своїми формами і методами відповідали змісту навчально – виховної діяльності учнів, слід диференціювати її за періодами навчання: вступний, підготовчий, період освоєння професії та контрольно – заключний.