Мета атестації: присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії"

Педагогічна діяльність:

Відкритий урок на тему «Футбол. Ведення м’яча зі зміною швидкості і напрямку руху. Двостороння гра»

(Протокол №4 засідання МК  суспільно-гуманітарної підготовки від 26.11.2014 року).

Завдання та мета даного уроку визначені цілями всього фізичного виховання: підвищення рівня фізичного здоров'я та фізичної підготовленості учнів, виховання в оптимальних пропорціях рухових якостей і набуття учнями різноманітних рухових навичок.

На уроці вирішувалися такі завдання:

розвиток швидкості, спритності;

навчання технічним елементам футболу (удари по м'ячу і передачі м'яча внутрішньою стороною стопи, обводка і ведення м'яча зі зміною напрямку й швидкості руху);

активізація індивідуальних психофізичних можливостей учнів;

виховання учнів у дусі колективізму, взаємовиручки, відповідальності за командний результат.

У різних фазах уроку пропонувалися вправи на увагу, що також рекомендовано сучасною методикою викладання фізичного виховання. У навчанні та вдосконаленні широко використовувалися розповідь і показ, які залишили позитивні емоції у учнів.

З досвіду роботи «Індивідуалізація  фізкультурно-оздоровчих занять підлітків» (протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки 4 від 18 жовтня 2018 року).

Для самовиховання потрібна воля, хоча вона сама формується і закріплюється у роботі, подоланні труднощів, що стоять на шляху до мети. Основними мотивами фізичного самовиховання виступають: вимоги соціального життя і культури; домагання на визнання у колективі; змагання, усвідомлення невідповідності власних сил вимогам майбутньої професійної діяльності. Серед мотивів можуть виступати критика і самокритика, які допомагають усвідомити власні недоліки.

 З досвіду роботи. Поради фізкультурника. Як виховувати в учнів потреби до фізичного самовдосконалення. (протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки 6 від 19 грудня 2018 року).

Фізичне самовдосконалення розуміється як процес цілеспрямованої, свідомої, планомірної роботи над собою і орієнтований на формування фізичної культури особистості. Він включає сукупність прийомів і видів діяльності, що визначають і регулюють емоційно забарвлену, дієву позицію особистості щодо свого здоров'я, психофізичного стану, фізичного вдосконалення та освіти.

       З досвіду роботи. «Фізична культура і спорт у житті сучасної людини» (протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки 2 від 18 вересня 2019 року).

          Спорт - частина фізичної культури, характерною особливістю якого є система змагань, що історично склалась переважно в галузі фізичної культури суспільства як особлива сфера виявлення, розвитку й уніфікованого порівняння людських можливостей (сили, швидкості, витривалості, здібностей), уміння раціонально й ефективно послуговуватись ними.

 З досвіду роботи. Фізичне виховання в системі освіти і його проблеми (протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №4 від 16 жовтня 2019 року).

  Фактори, що визначають потребу людини в заняттях фізичними вправами:

 1. Малорухомий спосіб життя.
 2. Забруднення навколишнього середовища шкідливими промисловими викидами та відходами.
 3. Стреси.

4. Куріння та зловживання алкоголем.

   Відкритий урок «Футбол. Вдосконалення техніки ударів та ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частиною стопи» (протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №6 від 18 жовтня 2019 року).

Основні завдання уроку: повторити правила гри в футбол; закріпити навички та вміння з ведення, зупинки та ударів по м’ячу; розвивати в учнів загальну витривалість засобами спеціальних вправ і навчальної гри в футбол; формування в учнів прагнення до здорового способу життя; виховувати морально-вольові та комунікативні якості; провести міні-футбол за спрощеними правилами; сприяти розвитку спритності та швидкісно-силових якостей.

Публікація у ЗМІ:

 • Методична розробка уроку з фізичної культури з теми «Футбол «Ведення м’яча різними способами. Вдосконалення технічних елементів у навчальній грі» - ТОВ "Всеосвіта", свідоцтво WS283703 від 28.11. 2019р.
 • План-конспект інноваційного уроку з фізичної культури. Баскетбол. Техніка ведення м’яча - ТОВ "Всеосвіта", свідоцтво NO382184 від 11.02.2020р.
 • Методична розробка «Уклін усім, хто край свій боронить» - ТОВ "Всеосвіта", свідоцтво FJ 872807 від 11.02.2020р.
 • Поради фізкультурника. Як виховувати в учнів потреби до фізичного самовдосконалення. - ТОВ "Всеосвіта", свідоцтво РВ423797 від 27.11.2019р.
 • Методична розробка. Фізична культура і спорт у житті сучасної людини. - ТОВ "Всеосвіта", свідоцтво IL728583 від 27.11.2019р.
 • Подяка від проекту "Всеосвіта". За вагомий внесок у розвиток онлайн бібліотеки методичних матеріалів для вчителів. - ТОВ "Всеосвіта", свідоцтво HR811806 від 26.01.2020р.
 • Методична розробка. Найважливіше в збереженні здоровя – заняття з фізичними вправами. – ТОВ «Плеяда», Форум урок №01/2020р.
 • Методична розробка з фізичної культури «Удар по м’ячу, що котиться середньою та зовнішньою частинами підйому (футбол). Повторити техніку передачі м’яча двома руками від грудей (баскетбол)» - Методичний портал, сертифікат №44396 від 15.03.2016р.
 • Участь у творчих групах, конкурсах, оглядах:

  - участь у вебінарі «Новий формат уроків фізичної культури від «JuniorZ»» - ТОВ "Всеосвіта", свідоцтво QS221595 від 11.02. 2020р.