Мета атестаціїпідтвердження   кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої  категорії»

  1. Екологічна криза сучасності. Урок-семінар  

 (Протокол МК природничо-математичної підготовки №9  від 03.04.2013 р.)

Дана  методична розробка являє собою урок-семінар  з екології на тему «Екологічна криза сучасності». Особливість уроку полягає в тому, що викладач використовує інноваційні педагогічні технології, інтерактивні форми навчання, багато кольорового ілюстративного матеріалу, виклад матеріалу доповнюється мультимедійним супроводом викладача і учнів.

Урок проведено для членів методкомісії.

  1. Роль вірусів у природі та житті людини. Урок прес-конференція

(Протокол МК природничо-математичної підготовки № 5  від 03.12.2014 р.)

Дана  методична розробка являє собою урок прес-конференцію  з біології на тему «Роль вірусів у природі та житті людини». Під час такого уроку учні мають змогу розширити свої знання про особливості будови вірусів, ознайомитися із різноманітними вірусними захворюваннями.

Урок проведено для членів методкомісії.

  1. Види забруднень навколишнього середовища. Урок - ділова гра.

(Протокол МК природничо-математичної підготовки №  4 від 05.11.2013 р.)

Дана  методична розробка являє собою урок  з екології на тему «Види забруднень навколишнього середовища». Форма проведення: урок-ділова гра. Під час уроку учні в ігровій формі мали змогу проаналізувати сучасний стан довкілля  України,  розкрити негативний вплив антропогенного  фактору на   навколишнє  середовище, пояснити сутність глобальних екологічних проблем.

  Урок проведено для членів методкомісії.

  1. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології на основі індивідуального підходу до учнів.

Організація процесу спілкування на уроках біології ефективно впливає на формування творчих здібностей учнів, із використання відповідних методів навчання, які переважно базуються на інтерактивних вправах.

  1. Формування навчальних компетентностей учнів на уроках біології.

(Протокол МК природничо-математичної підготовки №  8 від 04.03.2014 р.)

                 "Творчі здібності дітей не треба формувати, їх треба звільнити". Але безсистемне звільнення не може породити бажаних результатів. Тільки за умови належного та вдалого спрямування таке "звільнення" сприятиме зростанню інтелектуального, емоційного і творчого потенціалу учнів, яке спрямоване на розвиток мотивації пізнавальної діяльності учнів засобами біології.

       З досвіду роботи «Формування в учнів позитивних мотивів навчання на уроках хімії та біології» (протокол МК  природничо-математичної підготовки №2 від 02.09.2015 р.).

     Мотивацію на уроках можна здійснювати різними шляхами, а саме:

· Шляхом бесіди;

· Створення проблемних ситуацій чи завдань;

· Шляхом використання цитат, загадок, чи віршованих творів;

· Творчих завдань;

· Пізнавальних і дидактичних ігор;

· Шляхом хімічного експерименту, тощо.

       З досвіду роботи «Використання інноваційних методів навчання на уроках хімії» (протокол МК  природничо-математичної підготовки №7 від 17.02.2016 р.)

       Інтерес учнів до предмету формується під безпосереднім впливом викладача і значною мірою залежить від його особистості. Творче застосування інтерактивних форм та засобів навчання, які має у своєму розпорядженні педагог, дає йому змогу виробити власну систему роботи, досягти справжньої майстерності. Інтерактивні методи використовують з метою створення на уроці ситуації, яка дає учням змогу працювати разом, засвоювати, повторювати, систематизувати навчальний матеріал, створюють атмосферу співпраці, творчої взаємодії в навчанні: кращого сприйняття та засвоєння матеріалу, створення мікроклімату, який стимулює учня до вільного висловлювання своїх думок та вражень.

       Відкритий урок з біології «Принципи здорового способу життя» (протокол МК  природничо-математичної підготовки №9 від 06.04.2016 р.).

     

        З досвіду роботи «Технологія проектного навчання на уроках хімії та біології» (протокол МК  природничо-математичної підготовки №5 від 07.12.2016 р.).

     Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де та як я можу ці знання застосувати - ось основна теза сучасного розуміння методу проектів, яка і приваблює багато освітніх систем, що прагнуть знайти розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними уміннями.

 

     Відкритий урок з хімії «Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їхнє використання» (протокол МК  природничо-математичної підготовки №4 від 08.11.2017 р.).

     

      З досвіду роботи «Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в біологічній освіті» (протокол МК  природничо-математичної підготовки №5 від 13.12.2017 р.).

     У даній статті йдеться про використання ІКТ на уроках біології, проте, що використання інформаційних технологій дозволяє провести урок на якісно новому рівні, врахувати психологічні та вікові особливості учнів, значно посилити їх інтерес до вивчення біології, розвивати логічне мислення підлітків, навички пошуку інформації, групової роботи, формувати ключові компетентності учнів, там самим покращити якість їх знань з предмету.

       З досвіду роботи «Застосування здоров'язберігаючих технологій на уроках біології та хімії» (протокол МК  природничо-математичної підготовки №2 від 19.09.2018 р.)

      Найбільша цінність суспільства – людина, її життя та здоров’я. Здоров’я людини здебільшого залежить від неї самої, її способу життя, зрештою, від рівня культури взагалі. Здоровий спосіб життя охоплює різноманітні сфери життєдіяльності людини і реалізується через поведінку, конкретні дії, вчинки. Ефективність формування здорового способу життя вимагає активного залучення учнів до здоров’язбережувального навчального процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я.

      З досвіду роботи «Використання міжпредметних зв’язків на уроках хімії та біології» (протокол МК  природничо-математичної підготовки №2 від 11.09.2019 р.).

     Якість засвоєння учнями знань значною мірою залежить від умілого використання в освітньому процесі міжпредметних зв'язків. Кваліфіковане й систематичне їх застосування сприяє глибокому та свідомому засвоєнню учнями програмового матеріалу, інтенсифікує процес їхнього розумового розвитку, підвищує ефективність формування наукового світогляду, учить застосовувати одержані знання на практиці.

      Відкритий урок з хімії «Біологічно активні речовини. Вітаміни, ферменти» (протокол МК  природничо-математичної підготовки №5 від 11.12.2019 р.).

     Відкритий урок з біології "Порушення обміну речовин (метаболізму), пов'язані з нестачею чи надлишком надходження в організм певних хімічних елементів, речовин" (20.02.2020)

     На даному уроці можна познайомитися із  процесами порушення обміну речовин, пов'язані з нестачею або надлишком надходження певних хімічних елементів та речовин; навчитися застосовувати набуті знання у повсякденному житті. Це все допоможе змінити ставлення до свого здоров’я та раціонального харчування. Спробуйте запровадити зміни у своєму житті, намагаючись побудувати власний раціон відповідно до законів раціонального харчування. Підтримуйте своє здоров’я на належному рівні та допомагайте оточуючим у цій справі.