Мета атестаціїпідтвердження   кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої  категорії»

 • Кристалічні та аморфні тіла. Урок засвоєння нових знань. (Протокол № 3 від 14.10.2010 року)

Дана методична розробка являє собою відкритий урок з фізики на тему «Кристалічні та аморфні тіла». Головним лейтмотивом урок є активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Засвоєнню нового матеріалу сприяли самостійна робота з тестовими завданнями, ділова гра «Так» чи «ні», використання міжпредметних зв’язків з майбутньою професією учнів.

Урок проведено для членів методкомісії природничо-математичної підготовки ліцею.

 

 • Вільні та вимушені механічні коливання. Урок засвоєння нових знань

(Протокол № 10 від 19.04. 2012 року)

Дана методична розробка являє собою відкритий урок з фізики на тему «Вільні та вимушені механічні коливання». Основний акцент уроку спрямований на індивідуальний підхід, розвиток творчої особистості учня. У процесі проведення уроку використовувались різі види робіт, зокрема, бесіда, фізичний диктант, робота з роздатковим матеріалом тощо.

Урок проведено для членів методкомісії природничо-математичної підготовки ліцею.

 

 • Кінетична та потенціальна енергія. Урок засвоєння нових знань

     (Протокол № 5 від 03.12. 2013 року)

Дана методична розробка являє собою відкритий урок з фізики на тему «Кінетична та потенціальна енергія». Наріжним каменем цієї розробки є використання різноманітних видів діяльності учнів. Робота в групах сприяє кращому засвоєнню нового матеріалу, розвиває аналітичне та логічне мислення, дає можливість самостійно робити висновки.

Урок проведено для членів методкомісії природничо-математичної підготовки ліцею.

 

 • Планети земної групи. Урок засвоєння нових знань

     (Протокол № 4 від 05.11. 2014 року)

Дана методична розробка являє собою відкритий урок з астрономії на тему «Планети земної групи». Акцент спрямовано на використання інноваційних технологій в процесі навчання, формування наукового світогляду про розвиток та будову Всесвіту, поглиблення інтелектуального кругозору та розширення уявлень про оточуючий світ.

Урок проведено для членів методкомісії природничо-математичної підготовки ліцею.

 • Орієнтація учнів на робітничі професії на уроках фізики.

(Протокол № 3 від 21.03.2014 року)

            Дана стаття ставить за мету поглиблення вивчення проблеми орієнтації учнів на робітничі професії на уроках фізики. Під час використання згаданих у статті методів роботи на уроках фізики учні отримують можливість працювати з підручником і довідковою літературою, готувати повідомлення та доповіді, які відкривають можливості для формування інтелектуальних умінь у результаті їх дослідницьких спостережень.

      З досвіду роботи «Розвиток творчих здібностей учнів на основі індивідуального підходу при вивченні фізики» (Протокол МК природничо-математичної підготовки №4 від 04.11.2015 р.)

Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу є всебічний розвиток учнів, зокрема творчого потенціалу особистості, яка могла б гідно представляти себе, свій народ, мову у світовій цивілізації. Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нових ідей, задумів, підходів та рішень. Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення.

Тренінг «Оптимізація навчання на уроках природничо-математичної підготовки» (Протокол МК природничо-математичної підготовки №5 від 02.12.2015 р.)

У виступі розкрита актуальність ідеї інтегрованого навчання, аспекти формування в учнів необхідних компетентностей засобами інтеграції навчальних дисциплін та в позакласній роботі.

 • «Потенціальна і кінетична енергія тіла» (Протокол №4 від 10.11.15 р). Дана методична розробка є наріжним каменем з використанням різноманітних видів діяльності учнів. На уроці було використано індивідуальну та групову роботу з учнями, елементи ділової гри розгадки тематичних загадок та кросвордів, самостійна робота з тестовими завданнями. Робота в групах сприяє кращому засвоєнню нового матеріалу, розвиває аналітичне мислення, дає можливість самостійно розвивати творчу інтуїцію.
 • «Електричний струм в електролітах» (Протокол №3 від 12.10.16 р). На уроці висвітлено питання про використання електролізу в промисловості й перетворення хімічної енергії в електричну. Головна ідея уроку – міжпредметні зв’язки фізики зі спорідненими предметами. На уроці використано такі методи навчання як розповідь викладача, опитування «Мозкова атака», ілюстрація дослідів. Для засвоєння нового матеріалу використовуються відеоролики, картки-завдання, таблиці.
 • З досвіду роботи «Використання прийомів проблемного навчання на уроках фізики» (Протокол МК природничо-математичної підготовки №4 від 02.11.2016 р.)

  У виступі розкрита актуальність ідеї інтегрованого навчання, аспекти формування в учнів необхідних компетентностей засобами інтеграції навчальних дисциплін та в позакласній роботі.

 • З досвіду роботи «Групова навчальна діяльність учнів при вивченні фізики» (Протокол МК природничо-математичної підготовки №3 від 11.10.2017 р.)

     Серед проблем, розв'язання яких виливає на поліпшення фізичної підготовки учнів, особливе місце займає групова навчально-пізнавальна діяльність учнів. Під груповою формою навчання розуміють таку форму організації навчальних занять, за якої певній групі учнів ставиться єдине навчальне завдання, для розв'язання якого необхідне об'єднання зусиль усіх членів групи, тісна їх взаємодія. Групова робота на уроці активізує мисленнєву діяльність учнів, допомагає ліквідувати прогалини в їхніх знаннях, згуртувати класний колектив, привчає працювати самостійно.

 • «Космонавти українського походження. Їх внесок у розвиток космонавтики». (Протокол №4 від 15.11.17 р). Відкритий урок висвітлює внесок космонавтів-українців у розвиток космонавтики. Вклад  вітчизняної науки у розвиток космічних досліджень важко переоцінити. На уроці було використано презентації, роздатковий матеріал, кросворди, реферати учнів, ділові ігри.
 • З досвіду роботи «Формування критичного мислення учнів при вивченні фізики та астрономії» (Протокол МК природничо-математичної підготовки №3 від 10.10.2018 р.)  

  Одним з основних вмінь сучасної людини – є вміння вчасно отримувати необхідну інформацію, обробити її, проаналізувати та зробити відповідне рішення. Воно стане ключем до кар’єрного росту та життєвих успіхів людини. Основна задача навчитися не тільки отримувати інформацію, але і критично її оцінювати, осмислити, застосувати. Учні повинні вміти розглядати нову інформацію вдумливо, критично, з різних точок зору, робити висновки щодо точності і цінності інформації.
 • «Планети земної групи» (Протокол №4 від 12.12.18 р). Акцент спрямовано на використання інноваційних технологій в процесі навчання, формування   наукового світогляду про розвиток та будову Всесвіту, поглиблення інтелектуального кругозору та розширення уявлень про оточуючий світ. Під  час уроку використанні такі принципи навчання як доступність, послідовність, зв'язок теорії з практикою, єдність виховального та розвивального навчання.
 • З досвіду роботи «Формування пізнавальних умінь та інтересів учнів під впливом міжпредметних зв’язків при вивченні фізики» (Протокол МК природничо-математичної підготовки №7 від 13.02.2019 р.)  

  Якість засвоєння учнями знань значною мірою залежить від умілого використання в освітньому процесі міжпредметних зв'язків. Кваліфіковане й систематичне їх застосування сприяє глибокому та свідомому засвоєнню учнями програмового матеріалу, інтенсифікує процес їхнього розумового розвитку, підвищує ефективність формування наукового світогляду, учить застосовувати одержані знання на практиці.

 • З досвіду роботи «Застосування діяльнісного підходу під час навчання фізики» (Протокол МК природничо-математичної підготовки №3 від 09.10.2019 р.)  

  У цій статті розкривається можливість використання елементів технології навчання як дослідження та експериментальних задач як засобу діяльнісного підходу на уроках фізики.

 • «Планети – гіганти Сонячної системи» (Протокол №6 від 13.11.19 р). Висвітлено питання особливостей планет-гігантів, їх характеристика, історія  відкриття, наявність супутників та кілець, розміри тощо. Використано презентації, реферати учнів. Викладач дотримується принципів  доступності, науковості, використовує елементи пізнавального й розвивального навчання.
 • 20.02.2020 року в ліцеї проведено відкритий урок з фізики на тему «Енергія зв’язку атомних ядер». Мета проведення уроку – формувати в учнів поняття протонно-нейтронної будови атому, складу ядра атома, енергії зв’язку атомних ядер, розвивати логічне та аналітичне  мислення учнів, стимулювати розвиток активності, спостережливості.  На уроці використано опорні конспекти, проведено фізичний диктант «Мозковий штурм», застосовано групову форму роботи учнів, показано міжпредментні зв’язки з хімією та математикою.