Педагогічна діяльність

  Мета атестації: підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої   категорії» та педагогічного звання «викладач-методист»

  Методична проблема, над якою працює педагог: розвиток креативного   мислення учнів за допомогою нетрадиційних методів навчання

Відкриті уроки:

Дата проведення

Тема уроку

12.12.2011

 

Паралельне проектування та його властивості. Зображення просторових фігур на площині.

Мета уроку. Дати поняття учням про властивості паралельного проектування і навчити їх використовувати дані властивості для зображення просторових фігур на площині.

06.11.2012

Взаємне розміщення двох прямих у просторі.

Мета уроку. Учні повинні знати означення паралельних і мимобіжних прямих, ознаку мимобіжних прямих; уміти використовувати дані теоретичні знання під час розв’язування задач.

20.05.2013

Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин.

Мета уроку. Учні повинні знати означення перпендикулярних площин, ознаку перпендикулярності площин, властивість прямої, що лежить в одній з двох перпендикулярних площин і перпендикулярна до прямої їх перетину; уміти застосовувати дані вміння до розв’язування задач.

24.12.2013

Тригонометричні функції числового аргументу.

Мета уроку. Сформувати поняття тригонометричних функцій числового аргументу; вивчити значення тригонометричних функцій деяких чисел (кутів), зміни знаків тригонометричних функцій у координатних чвертях.

29.09.2014

Логарифмічна функція, її графік і властивості.

Мета уроку. Ознайомити учнів з логарифмічною функцією, її властивостями і графіком.

04.03.2015

Перпендикуляр і похила до площини.

Мета уроку. Учні повинні знати означення перпендикуляра і похилої до площини; властивості перпендикуляра і похилої до площини, похилих і їх проекцій на площину; уміти застосовувати набуті теоретичні знання до розв’язування задач.

17.09.2015

Відсоткові розрахунки.

Мета уроку. Удосконалити знання учнів про відсотки; удосконалити вміння виконувати вправи та розв’язати задачі, що передбачають відсоткові розрахунки.

18.01.2016

Співвідношення між тригонометричними функціями одного і того    самого аргументу.

 Мета уроку. Вивчити співвідношення між тригонометричними функціями одного і того самого аргументу, формування умінь застосовувати вивчені співвідношення для тотожних перетворень (спрощення) виразів, знаходження значень тригонометричних функцій  за однією відомою функцією.

 

Методичні напрацювання:                                                                             

Доповіді і виступи:

 • Методика проведення різних типів уроків, 2011р.
 • Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, 2011р.
 • Організація самостійної роботи на уроках математики, 2012р.
 • Технологія проблемного навчання, 2013р.
 • Модель сучасного уроку з точки зору компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання, 2013р.
 • Різнорівневі тестові завдання для самостійних робіт з тем:

- Тригонометричні функції, 2013р.

- Паралельність прямих та площин, 2014р.

 • Інноваційні технології виховання – практичний аспект їх впровадження, 2014р.
 • Впровадження в навчально-виховний процес ІКТ, 2014р.
 • Шляхи і методи впровадження в навчально-виховний процес ІКТ, 2015р.
 • Використання між предметних зв’язків при викладанні математики, 2015р.
 • Методичні прийоми розвитку уваги на уроках математики, 2015р.
 • Використання нетрадиційних методів навчання на уроках математики, 2015р.
 • Кабінет математики – це творча майстерня для спільної роботи учнів та викладачів, 2015р.
 • Індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу, 2016р.
 • Розвиток креативності учнів на уроках математики, 2016р.
 • Презентації:
 • Вивчення та поширення педагогічного досвіду
 • Використання ігрових педагогічних технологій при підготовці робітників з професії муляр-штукатур
 • Використання інноваційних технологій в сучасних умовах розвитку освіти
 • Розвиток творчої активності учнів шляхом використання ІКТ
 • Кабінет математики – це творча майстерня для спільної роботи учнів та викладачів
 • Розвиток креативності учнів на уроках математики
 • До уроків математики з тем:
 • Функції їх властивості та графік
 • Тригонометричні функції
 • Паралельність прямих і площин
 • Перпендикулярність прямих та площин
  • Розв’язування тригонометричних рівнянь.
  • Методичні прийоми розвитку уваги на уроках математики

Публікації у засобах масової інформації:

- З досвіду роботи «Групова форма організації діяльності учнів на уроках математики» - інформаційно-методичний збірник «Вісник», 2011, № 4

 

- Методичні рекомендації «Організація проведення відкритих уроків» - інформаційно-методичний збірник «Вісник», 2012, № 1

 

- Методичні рекомендації «Творчий підхід до аналізу уроків» - інформаційно-методичний збірник «Вісник», 2012, № 3-4

 

- Методична розробка уроку з теми «Співвідношення між тригонометричними функціями одного і того    самого аргументу» - інформаційно-методичний збірник «Вісник», 2015, № 4

Участь у конкурсах

 

 • Панорама педагогічної творчості «Професійно-технічна освіта Закарпаття - 2011»
 • Краще навчально-методичне забезпечення кабінетів в середині МК природничо-математичної підготовки, 2012
 • Огляд-конкурс на кращий інноваційний проект - Школа морального здоров’я, 2012
 • Конкурс на кращу методичну розробку уроку математики між ПТНЗ, 2013
 • Конкурс «Калейдоскоп педагогічних ідей», 2013
 • Огляд-конкурс на кращий кабінет математики серед ПТНЗ, 2014
 • Аукціон педагогічних ідей «Сходинки до творчості», 2015

Методична діяльність

Інноваційні проекти:

 • Інноваційний ппроект (Школа морального здоров’я), 2012

Методичні рекомендації:

     - Проведення лабораторно-практичних робіт з геометрії

- Застосування сучасних технологій навчання

- Організація роботи з комплексного методичного забезпечення предметів та професій

- Як зробити урок успішним?

- Системний аналіз уроку

- Розв’язування тригонометричних рівнянь

- Застосування системного підходу до навчання

- Математика в житті людини. Збірник задач