Мета атестації: присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії"

Методична діяльність.

Ефективність використання нетрадиційних методик     навчання при вивченні  іноземної  мови   (Протокол №2 від 18.09.2019р.)                                                                                                                                                        В останні роки статус іноземної мови значно змінився в українському суспільстві. Володіння навичками іншомовної компетенції стало розглядатися як необхідна особистісна і професійна якість будь-якого фахівця, засіб соціалізації, засіб, що об'єднує держави і народи.У статті йдеться про  шляхи підвищення ефективності занять з іноземної мови  та організацію нестандартних уроків. Бо саме на таких уроках викладачам вдається досягти самих різних цілей методичного, педагогічного і психологічного характеру, які можна підсумовувати в такий спосіб:                                         

– здійснюється контроль знань, навичок і вмінь учнів  з певної теми;                                                                                          

–забезпечується ділова, робоча атмосфера, серйозне ставлення учнів до уроку;                                                                                                                      

 –передбачається мінімальна участь викладача на занятті.

 Bідкритий урок з німецької мови на тему “Berlin ist sehensreich».   (Протокол засідання членів методкомісії суспільно-гуманітарної підготовки      № 5  від 25.11.2019р.)                                                                                                                                                                                                     

За допомогою вдало підібраних  інтерактивних форм та методів роботи та вмілого застосування ІКТ  учні познайомились з столицею Німеччини, активізували  та поповнили словниковий запас  з теми „Berlin“, вдосконалили навички аудіювання. Робота в парах та групах сприяла розвитку в учнів мовленнєвої реакції та здогадки, зорової пам'яті, уваги та уяви. Використані відеоматеріали та  презентація виховували в учнів художньо-естетичний смак, прагнення дізнаватися нове про культуру та побут німецького народу, толерантне ставлення до культурних памꞌяток  інших країн.

Участь у вебінарах, конкурсах тощо:

  • Вебінар викладачів іноземної мови ЗП(ПТ)О - «Підвищення якості мовної компетентності здобувачів освіти на уроках іноземної мови», 2020
  • Участь у вебінарі «Формування навичок майбутнього на уроках іноземної мови» від ТОВ «Освітній урок «На Урок», 2 години, свідоцтво № В381-638932 від 17.11. 2020.
  • Онлайн-навчання з опанування технологій дистанційного навчання за темою "Цифрова грамотність: Google Форми, Zoom" (2 год.), НМЦ ПТО у Закарпатській області, сертифікат №268-16-06-2020-НМЦ ПТО.

Публікації у ЗМІ:

  • ТОВ «Всеосвіта» - публікація методичної розробки «Ефективність використання нетрадиційних методик навчання при вивченні іноземної мови» (Грудень,2020);
  • ТОВ «Всеосвіта» - публікація презентації до методичної розробки «Ефективність використання нетрадиційних методик навчання при вивченні іноземної мови» (Грудень,2020).