Мета атестації: присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії"

Педагогічна діяльність.

Тема: Берлінська стіна –  стіна крізь роки… (Протокол №  4  від  23. 10.2013р.)

Форма проведення: усний журнал з презентацією.                                

Позакласна робота з іноземної мови має велике загальноосвітнє, виховне та розвиваюче значення. Ця робота не лише поглиблює і розширює знання іноземної мови, але й сприяє також розширенню культурологічного кругозору учнів, розвитку їх творчої активності, естетичного смаку і, як наслідок, підвищує мотивацію до вивчення мови та культури іншої країни.

Майже  40 довгих років  Німеччину розділяв на схід та захід Берлінський мур. Усі ці роки у свідомості німців жило прагнення усунути таке ненормальне явище, як Берлінська стіна і досягти об'єднання в рамках єдиної Німеччини.                                                                   

 Мета:

Познайомити учнів з історією існування  та падіння Берлінської стіни.                                                                                                                     Розвивати в учнів мовленнєву реакцію та здогадку, зорову пам'ять, увагу та  уяву;  розширити знання учнів про історію існування та падіння Берлінської стіни, про ставлення німців до цього історичного факту.                                          

 Виховувати в учнів інтерес до вивчення німецької мови, прагнення дізнаватися нове  про культуру та побут німецького народу,  толерантне ставлення до культури інших країн, співчуття до трагедії німецького народу, поважне ставлення один до одного.        

Усний журнал проведено для членів методичної комісії суспільно-гуманітарної підготовки ( Протокол №4 від 23.10.2013 р.)           

Методична діяльність.

Методичні поради викладачам щодо роботи з обдарованими учнями.

Методичний бюлетень містить поради викладачам щодо організації роботи з обдарованими учнями з метою  підвищення ефективності навчального процесу з іноземної мови.

Розглянуто на педагогічній  раді  протокол  №  3  від 09.01.2015р.

Посилення  інтересу учнів до вивчення іноземної мови шляхом впровадження     інтерактивних форм навчання. (Протокол № 6  від 21.01.2015р.  )

 Дана доповідь акцентує увагу викладачів на  значенні  інтерактивних технологій на уроці , як одного з шляхів розв’язання проблеми підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення іноземної мови, зміцнення їх позитивної мотивації в навчанні.          

Диспут на тему: «Сучасний урок: інтерактивні методи навчання» (Протокол № 5 від 10.12.2013р).

Під час інтерактивного навчання учень стає не об'єктом, а суб'єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності, зростає цікавість до процесу навчання. Інтерактивні методи навчання є частиною особистісно-зорієнтованого навчання, оскільки сприяють соціалізації особистості, усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі і потенціалу.

 

Відкритий урок з німецької мови на тему «Відомі галереї світу . „Alte Pinakothek“,  “Albertina“, “Zwinger”.      

        Урок  сприяв вихованню інтересу до культури німецького народу, мистецтва, вихованню культури розумової праці.

 Метою уроку було формування соціокультурної компетенції учнів, розвиток здібностей учнів до аналітичного і креативного мислення, аудіювання, читання і говоріння з опорою на текст та презентацію.

Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №9 від 22.04.2015р.

Ефективність використання нетрадиційних методик     навчання при вивченні  іноземної  мови   (Протокол №2 від 18.09.2019р.)                                                                                                                                                        В останні роки статус іноземної мови значно змінився в українському суспільстві. Володіння навичками іншомовної компетенції стало розглядатися як необхідна особистісна і професійна якість будь-якого фахівця, засіб соціалізації, засіб, що об'єднує держави і народи.У статті йдеться про  шляхи підвищення ефективності занять з іноземної мови  та організацію нестандартних уроків. Бо саме на таких уроках викладачам вдається досягти самих різних цілей методичного, педагогічного і психологічного характеру, які можна підсумовувати в такий спосіб:                                         

– здійснюється контроль знань, навичок і вмінь учнів  з певної теми;                                                                                          

–забезпечується ділова, робоча атмосфера, серйозне ставлення учнів до уроку;                                                                                                                      

 –передбачається мінімальна участь викладача на занятті.

 Bідкритий урок з німецької мови на тему “Berlin ist sehensreich».   (Протокол засідання членів методкомісії суспільно-гуманітарної підготовки      № 5  від 25.11.2019р.)                                                                                                                                                                                                     

За допомогою вдало підібраних  інтерактивних форм та методів роботи та вмілого застосування ІКТ  учні познайомились з столицею Німеччини, активізували  та поповнили словниковий запас  з теми „Berlin“, вдосконалили навички аудіювання. Робота в парах та групах сприяла розвитку в учнів мовленнєвої реакції та здогадки, зорової пам'яті, уваги та уяви. Використані відеоматеріали та  презентація виховували в учнів художньо-естетичний смак, прагнення дізнаватися нове про культуру та побут німецького народу, толерантне ставлення до культурних памꞌяток  інших країн.

Вебінар викладачів іноземної мови ЗП(ПТ)О - «Підвищення якості мовної компетентності здобувачів освіти на уроках іноземної мови»