Педагогічна діяльність

     Мета атестаціїприсвоєння   кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої категорії»

   Методичні напрацювання:  

 Відкритий  урок  «Подорож Україною»  (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 6  від  21.01.15 р.).

 Mетою якого було: удосконалити навички усного та писемного мовлення, формувати вміння висловлювати власну думку та переконання. Асоціації та інтерактивні вправи, використані під час уроку, сприяли реалізації комунікативного методу навчання іноземної мови. Уявна подорож Україною, проведена за допомогою створених учнями презентацій, які сприяли зміцненню почуттів любові та гордості за свою Батьківщину.

Відкритий  урок  «Спорт. Види спорту»  (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 7  від  13.01.16 р.).

 Mетою даної розробки було поглибити знання учнів про важливу роль спорту в їхньому житті. Удосконалювати навички монологічного мовлення,тренувати вміння сприймати інформацію на слух та складати власні діалоги. Удосконалювати фонетичні навички. Розширити знання про різні види спорту та практикувати усне спілкування з використанням різних інтерактивних методів.

     Методична робота

Конструктивний діалог «Врахування психологічних особливостей учнів при вивченні іноземної мови» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 6 від  25.12.13р.).

З досвіду роботи «Використання сучасних освітніх технологій спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 9 від  26.03.14р.).

Теоретичний семінар  «Організація ефективного педагогічного спілкування».

Проблемний стіл «Психологічні труднощі у навчанні учнів . Типологія, причини та шляхи їх подолання».

Доповідь «Традиції та новації в навчанні. Шляхи впровадження» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 3 від  05.10.15 р.).

Обмін думками «Пошуково-дослідницьке навчання як засіб формування компетентного учня» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 8 від  25.03.15 р.).

Методична розробка циклу уроків з теми «Професії» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 8 від  25.03.15 р.).

Вікторина до дня Європи (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 11 від  11.05.16 р.).

Методична розробка циклу уроків з теми «Мистецтво» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 8 від  10.02.16 р.).

Теоретичний семінар «Активізація навчального процесу на уроках та використання методу проектів» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 11 від  11.05.16 р.).

З досвіду роботи «Організація проектної діяльності на уроках англійської мови» (Протокол № 4 від17.11.2017р.)

Метод проектів стимулює потреби учнів в самореалізації, самовираженні, в творчій та особистісно-суспільно значимій діяльності, дозволяє поєднувати в педагогічному процесі колективне та індивідуальне. Це технологія, яка забезпечує розвиток особистості учня, дозволяє вести його сходинками розвитку – від проекту до проекту.

Бесіда на тему «СВОБОДА СЛОВА на уроках англійської мови» ( Протокол №6 від 18.02.2017 р.)

Свобода слова – одна з демократичних свобод, визначених Конституцією України. Вона передбачає висловлення незалежних поглядів та переконань як в усній, так і в письмовій формі; є ознакою не корумпованого суспільства Позбавити людину можливості обирати мету своєї діяльності та способу досягнення – це означатиме позбавити її свободи.

Методична розробка уроку « Здоров’я. Здоровий спосіб життя» (Протокол №8 від 24.02.2017 р.)

 

Метою даного уроку було показати, що застосування гри на уроці іноземної мови сприяє зацікавленості учнів при виконанні різних вправ. Презентації та захист проектів по темі сприяють розвитку пізнавальних вмінь та навичок, а також розвитку комунікативних здібностей, логічного мислення та уяви.

Доповідь "Робота з обдарованими дітьми на уроках англійської мови" (Протокол №2 03.11.16 р.)

Створення системи дій для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів, розвитку обдарованості в учнів є однією з важливих цілей викладача. Для досягнення цієї мети потрібно реалізувати принцип особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів з підвищеним рівнем навчання, активувати їх інтелектуальні якості та створювати умови для підтримки і розвитку їх обдарованості