Педагогічна діяльність

     Мета атестаціїна відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»

   Методичні напрацювання:  

 Відкритий  урок  «Подорож Україною»  (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 6  від  21.01.15 р.).

 Mетою якого було: удосконалити навички усного та писемного мовлення, формувати вміння висловлювати власну думку та переконання. Асоціації та інтерактивні вправи, використані під час уроку, сприяли реалізації комунікативного методу навчання іноземної мови. Уявна подорож Україною, проведена за допомогою створених учнями презентацій, які сприяли зміцненню почуттів любові та гордості за свою Батьківщину.

Відкритий  урок  «Спорт. Види спорту»  (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 7  від  13.01.16 р.).

 Mетою даної розробки було поглибити знання учнів про важливу роль спорту в їхньому житті. Удосконалювати навички монологічного мовлення,тренувати вміння сприймати інформацію на слух та складати власні діалоги. Удосконалювати фонетичні навички. Розширити знання про різні види спорту та практикувати усне спілкування з використанням різних інтерактивних методів.

     Відкритий урок  «ITYOUR PLANET!» 

    Метою уроку є: практикувати навички учнів читати текст з повним розумінням та аналізом прочитаного; розширити екологічну свідомість; розвивати монологічне та діалогічне мовлення, пам'ять, вміння виражати власну думку з теми та сприяти розвиткові аналітичного, критичного та образного мислення через використання проблемних ситуацій  і творчих завдань, а також виховувати відповідальне, бережливе та усвідомлене ставлення до природи, відчуття ролі людини у взаємодії з природою. На уроці викладач використала ряд інтерактивних вправ, а саме: гру «Доміно у групах», завдання на відповідність, захист проектів-презентацій, «Незакінчені речення…»тестові завдання та презентацію відеоролика «Пісня Землі» у виконанні Майкла Джексона. Завдяки цій конференції учні збагнули особисту відповідальність за охорону навколишнього середовища та свого рідного краю.

Bідкритий урок з англійської мови на тему «Ukraine».   (Протокол засідання членів методкомісії суспільно-гуманітарної підготовки      №4   від 22 .11.2021р.).

   За допомогою   інтерактивних форм та методів роботи та вмілого застосування ІКТ учні систематизували знання лексичного матеріалу з теми «Україна». На уроці, було використано ряд інтерактивних вправ, а саме: гру «Guess what singts is it?»,  завдання на відповідність, захист проектів-презентацій, «Незакінчені речення…»тестові завдання. Робота у групах сприяла  удосконаленню вмінь  використання засвоєної  лексики в усному та писемному мовленні. Здобувачі освіти  показали практичні вміння правильного використання граматичного матеріалу; активізували  та поповнили словниковий запас  з теми  та вдосконалили навички аудіювання.  Використані відеоматеріали та  презентація виховували в здобувачів освіти художньо-естетичний смак, прагнення дізнаватися нове про культуру та побут українського народу, сприяли вихованню  любові та поваги до своєї Батьківщини та зацікавлення до вивчення англійської мови.

     Методична робота

Конструктивний діалог «Врахування психологічних особливостей учнів при вивченні іноземної мови» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 6 від  25.12.13р.).

З досвіду роботи «Використання сучасних освітніх технологій спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 9 від  26.03.14р.).

Теоретичний семінар  «Організація ефективного педагогічного спілкування».

Проблемний стіл «Психологічні труднощі у навчанні учнів . Типологія, причини та шляхи їх подолання».

Доповідь «Традиції та новації в навчанні. Шляхи впровадження» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 3 від  05.10.15 р.).

Обмін думками «Пошуково-дослідницьке навчання як засіб формування компетентного учня» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 8 від  25.03.15 р.).

Методична розробка циклу уроків з теми «Професії» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 8 від  25.03.15 р.).

Вікторина до дня Європи (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 11 від  11.05.16 р.).

Методична розробка циклу уроків з теми «Мистецтво» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 8 від  10.02.16 р.).

Теоретичний семінар «Активізація навчального процесу на уроках та використання методу проектів» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 11 від  11.05.16 р.).

З досвіду роботи «Організація проектної діяльності на уроках англійської мови» (Протокол № 4 від17.11.2017р.)

Метод проектів стимулює потреби учнів в самореалізації, самовираженні, в творчій та особистісно-суспільно значимій діяльності, дозволяє поєднувати в педагогічному процесі колективне та індивідуальне. Це технологія, яка забезпечує розвиток особистості учня, дозволяє вести його сходинками розвитку – від проекту до проекту.

Бесіда на тему «СВОБОДА СЛОВА на уроках англійської мови» ( Протокол №6 від 18.02.2017 р.)

Свобода слова – одна з демократичних свобод, визначених Конституцією України. Вона передбачає висловлення незалежних поглядів та переконань як в усній, так і в письмовій формі; є ознакою не корумпованого суспільства Позбавити людину можливості обирати мету своєї діяльності та способу досягнення – це означатиме позбавити її свободи.

Методична розробка уроку « Здоров’я. Здоровий спосіб життя» (Протокол №8 від 24.02.2017 р.)

 

Метою даного уроку було показати, що застосування гри на уроці іноземної мови сприяє зацікавленості учнів при виконанні різних вправ. Презентації та захист проектів по темі сприяють розвитку пізнавальних вмінь та навичок, а також розвитку комунікативних здібностей, логічного мислення та уяви.

Доповідь "Робота з обдарованими дітьми на уроках англійської мови" (Протокол №2 03.11.16 р.)

Створення системи дій для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів, розвитку обдарованості в учнів є однією з важливих цілей викладача. Для досягнення цієї мети потрібно реалізувати принцип особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів з підвищеним рівнем навчання, активувати їх інтелектуальні якості та створювати умови для підтримки і розвитку їх обдарованості

 

-Презентація циклу уроків «Shopping» Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 10 від 18.03 2018

-Презентація циклу уроків « Англомовні країни» Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 11 від 15.05 2019

-Презентація  циклу уроків» Подорожі». Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки            № 10 від 22.03 2020

-Презентація циклу уроків з англійської мови  «Мистецтво у нашому житті» протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки  21 квітня 2021