Позанавчальна діяльність

Мета атестації: присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії».

Педагогічна діяльність

Відкритий урок «Радянізація західних областей України» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №8 від 24.02.17 р.).

Метою якого було: схарактеризувати процес радянізації західноукраїнських земель; показати трагічну долю УГКЦ; розкрити процес героїчної боротьби ОУН і УПА; дати оцінку операції «Вісла»; формувати вміння аналізувати, узагальнювати та критично оцінювати історичні процеси; опрацьовувати історичні документи; виховувати учнів у дусі патріотизму, національної свідомості та гідності.

Відкритий урок «Нашого цвіту по всьому світу (українська діаспора)» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №5 від 15.11.17 р.).

Мета: розкрити суть поняття «діаспора», надати учням знання про історію становлення та сучасний стан української діаспори; розвивати логічне й абстрактне мислення, уміння спостерігати, проводити аналогії та порівняння,робити висновки; виховувати в учнів почуття патріотизму та національної самосвідомості, прищеплювати інтерес до вивчення історії рідного народу.

З досвіду роботи «Традиції та новації у викладанні історії (форми та методи роботи)».

З досвіду роботи «Формування інформаційної компетентності учнів на уроках історії» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №7, від 15.02.17 р.).

З досвіду роботи «Роль класного керівника у формуванні творчого працездатного учнівського колективу» (09.10.17р.).