Методичні напрацювання

Методична розробка уроку з фізики

«Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.»

(Протокол МК природничо-математичного циклу № 5 від 05.12.2012р. )

      В ході уроку пояснено рух планет, причини припливів та відпливів,  відкрито астрономами найвіддаленіші планети нашої системи – Нептун і Плутон. Тільки обчисливши координати цих планет, вчені змогли знайти їх. На основі цього закону на багато років уперед були передбачені сонячні та місячні затемнення, обчислено рух космічних кораблів. Використала пояснювально-ілюстративні, проблемно-повідомлюючі, частково-пошукові методи проведення уроку. Урок проводиться у групі за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій категорії  «С» В процесі уроку використовую тестові завдання,  конкурс «Ерудит»,  дидактичну гру «Вірю – не вірю», інтерактивну вправу «Мікрофон».

Форма організації навчальної діяльності: групова, індивідуальна.

Форми роботи: бесіда, дискусія, ігри, робота з підручником, розповідь, розв’язування тестів, розв’язування задач.

 

Методична розробка бінарного уроку з фізики та хімії

«Радіоактивність та її вплив на організм людини»

(Протокол МК природничо-математичного циклу №  9    від 17.04.2013р)

В основу уроку покладені основні концепції екології, проаналізовано наслідки впливу діяльності людини на навколишнє середовище. Описано взаємодію людини й природного середовища, прикладні аспекти екології, висвітлено глобальні проблеми, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища промисловими відходами, питання контролю за станом довкілля (повітряного і водного) та його охорони. Розглянуто проблеми  руйнування природних екосистем Землі.  Важливе місце приділено екологічним проблемам України. До уваги учнів пропонується презентація проектів:

- Перші атомні випробування.

- Вчені, що вивчали радіоактивність.

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби ТЗН: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва,  таблиця «Будова атомів Н, Не, Li, Be, B», таблиця «Мутаційна мінливість», фільм «Аварія на Чорнобильській АЕС», мультимедійне обладнання.

Форми роботи: бесіда, розповідь, поетична сторінка, перегляд фільмів діалог.

Методична розробка уроку. Узагальнюючий урок. «Електричне поле».

        Правильно організувати і добре продумати  систему перевірки і оцінки знань умінь і навичок учнів – одне із завдань організації навчального процесу.

            Нетрадиційні методи узагальнення та систематизації знань економлять час, дозволяють систематично контролювати знання більшої частини учнів на кожному уроці, що збуджує їх постійно готуватись до уроків та повторювати пройдений матеріал. Саме тому пропоную вашій увазі методичну розробку узагальнюючого  уроку  з фізики  на тему  «Електричне поле», розробленого у формі уроку-змагання.

Методична розробка уроку. «Капілярні явища. Змочування.»

   Завдання сучасної освіти – залучити кожного вихованця в активний пізнавальний процес, причому не в процес пасивного оволодіння знаннями, а активно пізнавальної діяльності, застосування на практиці  отриманих знань та чіткого усвідомлення де, яким чином  і для яких цілей ці знання можуть бути застосовані. Це завдання мені вдається розв’язати використовуючи у свій роботі метод проектів. Основна цінність цього методу полягає в тім, що вона орієнтує учнів на створення певного інтелектуального продукту, а не просто вивчення певної теми.

    Тому пропоную вашій увазі методичну розробку уроку з використанням методу на тему «Капілярні явища. Змочування»