ПОЗАНАВЧАЛЬНА РОБОТА

Майстер- клас з технічного обслуговування електродвигунів.

( протокол №6 засідання методичної комісії ПП електротехнічних дисциплін від 08.01.2014)

 

У програму майстер-класу входили: теоретичний лікбез, презентація виконання найраціональніших прийомів та операцій з технічного обслуговування електродвигунів та безпосередній показ майстром виробничого навчання операцій  збирання та розбирання двигуна під час ремонту у реальному режимі . Також були проведені змагання між спеціалістами Іршавського РЕС та   майстрами виробничого навчання ліцею.  У програмі змагань: завдання  з ТО електродвигунів, де враховувались якість та час виконання операцій; усунення неполадок без спеціального обладнання в аварійних ситуаціях;  логічні вправи.

Семінар практикум: «Урок – основна форма організації навчання».

 

Протокол №2 від 09.09.15

Методичний лікбез. «Основні вимоги до оформлення методичних матеріалів».

Протокол №9 від 13.04.16

«Педагогічна кав′ярня». «Сучасні педагогічні технології та можливості їх впровадження в навчальний процес ДПТНЗ».

Протокол №10 від 11.05.16

Семінар практикум: «Нетрадиційні форми проведення методичних комісій».

Протокол №2 від 13.09.2016

Психолого-педагогічний семінар: «Роль викладача та майстра виробничого навчання у самореалізації та самоствердження учнів»

 

Протокол №3 від 11.10.2016

Семінар практикум «Сучасний урок – спільна творчість викладача та учня».

Протокол №5 від 13.12.2016

Психолого-педагогічний семінар-проблема: «Роль викладача та майстра  

виробничого навчання у самореалізації та самоствердженні учнів». 

Протокол №7 від 07.02.2017

Проблемний стіл «Формування в учнів позитивних мотивів навчання»

Протокол №9 від 10.05.2017

«Педагогічна кав′ярня». «Інтерактивні технології – технології співпраці».

 

Протокол №9 від 10.05.2017

Психолого-педагогічний семінар: «Інноваційні підходи до організації ефективної педагогічної діяльності».  Інноваційний пошук педагога.

Протокол №3 від 10.10.2017

Педагогічний лікбез «Педагогічний такт».

Протокол №3 від 10.10.2017

Обмін думками «Педагогічна інновація»

Протокол №3 від 10.10.2017

Методичний діалог – «Сучасний урок».

Протокол №4 від 14.11.2017

Обмін думками «Індивідуальний підхід як основа особистісно зорієнтованого навчання».

Протокол №4 від 14.11.2017

Приймати активну участь у роботі круглого столу «Класний колектив сьогодні. Згуртованість класного колективу»

Протокол №5 від 12.12.2017

Приймати активну участь у роботі круглого столу  «Інформаційно-комунікативні технології у позакласній роботі викладача».

Протокол №5 від 12.12.2017

Спільне засідання методичних комісій ліцею. Тема: «Повторення – шлях до удосконалення методики викладання».

Протокол №7 від 13.02.2018

Обмін думками «Які технології навчання використовують у ліцеї».

Протокол №9 від 10.04.2018

Дискусія «Вимоги до сучасного уроку»

Протокол № 10 від 08.05.2018

«Педагогічна кав′ярня». «Сучасний викладач – хто він?».

 

Протокол № 10 від 08.05.2018

Обмін думками «Інноваційний потенціал педагога».

Протокол № 10 від 08.05.2018

Участь у тренінгу «Як діяти в конфліктній ситуації?»

Протокол №2 від 11.09.2018

Участь у теоретичний семінар: «Психологічне здоров’я викладача».

Протокол №3 від 09.10.2018

Спільне засідання методичних комісій суспільно гуманітарної підготовки та електротехнічних професій. Тема: «Взаємозв’язок між загальноосвітньою та професійною підготовкою».

Протокол №4 від 13.11.2018

Участь у методичному фестивалі «Формування професійної компетентності кваліфікованого робітника через раціональне поєднання традиційних та інноваційних методів навчання».

 

Протокол №4 від 13.11.2018

Обмін думками «Використання інноваційних методів форм навчання – запорука якісної підготовки кваліфікованого робітника».

Протокол №10 від 14.05.2019

Участь у педагогічному консиліумі «Психолого-педагогічний супровід випускника».

Протокол №10 від 14.05.2019