Головна » Статті » Методична робота

З дoсвіду роботи викладача спецдисциплін Осуська Л.І.
 
 
«Використання ігрових прийомів навчання на уроках загально - професійної та професійно -теоретичної підготовки»
 Л.І. Осуська – викладач спецдисциплін
ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей»
Учням, що закінчують ПТНЗ необхідно адаптуватися в складному сучасному світі та скоріше за все їм не стільки потрібна сума отриманих знань, скільки вміння їх знаходити самостійно, вони хочуть відчувати себе компетентними людьми в обраній професії, які творчо мислять, щоб успішно ствердитися в житті. Я вважаю, що добитися гарних успіхів у навчанні можна тільки шляхом підвищення інтересу до предметів загально-професійної і професійно – теоретичної підготовки. Напевно, однією з причин цього інтересу є непридатність деяких традиційних прийомів та методів навчання для сучасних молодих людей. Засвоєння загально - професійних і професійно – теоретичних предметів припадає в ДПТНЗ на 15 – 17 років, коли учні знаходяться в так званому «кризовому» періоді. В цьому віці відбувається зміна психологічного розвитку, перебудова минулих відношень до світу, до себе, виникає потреба в самовизначенні та самовираженні. В сучасному навчальному закладі дуже важливий особистісний підхід, працювати з кожним в зоні його найближчого розвитку. Одним з важливих моментів на уроці для учнів є розумінням необхідності особистої зацікавленості в набуванні знань, щоб учні могли відчути свою компетентність не лише в результаті, але і протягом всього процесу навчання. Я вважаю, що в цьому і є умова розвиваючого впливу навчання на особистість учня. Тому сучасний урок, будую у сполучені спеціально організованої діяльності та звичайного міжособистісного спілкування (готовність учня до контакту, довірливості, зацікавленості), таким чином через особистісний план спілкування на уроці реалізовую врахування вікових психологічних особливостей учнів: їх готовність до розширення кола спілкування, до переживання проблем дорослих, прагнення до самоствердження. Досягти поставлених цілей мені допомагають сучасні освітні технології, такі як технологія організації адаптаційно - розвиваючих діалогів. Прагнучи зробити навчання більш цікавим, я все частіше відходжу від традиційного проведення уроків, збільшуючи їх різноманіття. Урок - гра спрямований на розвиток творчих здібностей, фантазії, уваги та пам`яті учнів, розширення кругозору, набуття нових знань та вмінь. У грі учні розкріпачуються, зникають скованість та невпевненість у своїх силах, а при досягненні, певного успіху з`являється бажання грати знову і знову. На цей час актуальні методи основані на використанні ігрових технологій при вивченні загально - професійних і професійно – теоретичних предметів. Основне завдання ігор полягає в підвищенні ефективності навчання за рахунок збільшення інтересу до уроку та придання йому емоційного забарвлення. В залежності від навчально – виховних завдань уроку ігри доречні, як при поясненні нової теми, так і при закріпленні, повторенні, узагальненні, контролі знань учнів, а також у позакласній роботі. При проведенні на уроці гри, я враховую конкретні умови та ситуацію, підготовленість учнів з даного матеріалу.
Урок – гра «Брейн – ринг»
      Цю гру проводжу на завершальному уроці за темою «Методи проектування».
Мета проведення гри: повторити вивчений матеріал та систематизувати основні теоретичні положення теми, збільшити інтерес учнів до курсу технічного креслення
Обладнання:
 1. Емблеми команд та журі
2.Перелік питань
 3.Плакати із завданням
 4.Секундомір
5.Олівці
6.Папір
7.Іграшки піщанки
8.Гонг
9.Призи гравцям
10.Набір геометричних тіл. Підготовчий етап. 
Група заздалегідь ділиться на три підгрупи, їм дається домашнє завдання:
1. Підготувати емблему своєї команди
2. Зробити заготівлю підсумкової таблиці
Хід гри
         Ведучий зачитує питання гри, для того щоб відповісти на нього, у кожної підгрупи є 1 хвилина. Та підгрупа, у якої готова відповідь, подає сигнал із дозволу ведучого дає відповідь. Якщо відповідь, даної підгрупи невірна, а хвилина не закінчилася у інших двох підгруп є можливість продовжити обговорення та спробувати відповісти правильно. Якщо вірна відповідь так і не буде дана жодною підгрупою, питання знімається.
 Кожна відповідь приносить команді 1 бал.
 Питання гри
1. Документ, що містить зображення предмета та інші данні, які необхідні для його виготовлення і контролю називають (кресленням)
2. Документ, призначений для разового використання у виробництві, що містить зображення виробу та інші данні для його виготовлення і виконаний на будь -якому матеріалі і будь чим від руки, без точного дотримання масштаба нази-вають (ескізом).
 3. Лінія, що призначена для показу видимих контурів предметів називають суцільною товстою основною лінією .
4. Для проведення виносних і розмірних ліній використовують суцільні тонкі лінії.
 5. Для показу осьових і центрових ліній призначена штрих пунктирна тонка лінія.
6. Для показу невидимих контурів предметів застосовується штрихова лінія.
7. Вертикальна площина, яка розташована прямо перед спостерігачем, називають фронтальною.
8. Друга вертикальна площина, що утворює з фронтальною прямий кут, називають профільною.
9. Перетинаючись фронтальна і горизонтальна площини утворюють вісь Х абсцисс.
10. Перетинаючись фронтальна і профільна площини утворюють вісь Z аплікат.
 11. Зображення повернуте до спостерігача видимою частиною поверхні предмета називають видом.
12. За характером виконання і за змістом види поділяють на основні, додаткові і місцеві. 13. Дати характеристику куба.
14. Дати характеристику шестикутної призми.
15. Дати характеристику чотирикутної призми.
16. Дати характеристику трикутної піраміди.
17. Побудувати проекцію точки, що лежить на поверхні конуса.
18. Побудувати проекцію точки, що лежить на поверхні циліндра.
        Підведення підсумків гри.
        В ході проведеної гри, учні, проявили активну участь. Показали гарні знання з технічного креслення. Більш сильні учні намагалися допомогти, підказати, пояснити слабким сутність поставленого запитання та розв’язати завдання. 70% учнів відповідали відмінно, показували найбільшу активність в ході уроку, 20% - цілком розуміли поставленні питання та доволі добре відповідали, але трохи невпевнено, та лише 10% учнів плуталися у відповідях, не зовсім розуміли змісту поставленого запитання, але після роз’яснень та допомоги одногрупників доволі швидко розбиралися із суттю. 
Категорія: Методична робота | Додав: dptnz (26.01.2011)
Переглядів: 3857 | Рейтинг: 2.3/3